University of Economics – Varna

Bilyana Pavlova, PhD

 Bilyana Pavlova, PhD

Bilyana Pavlova, PhD

3-108

+359882950647

b_pavlova@ue-varna.bg

CV

Преподавател по немски език, Маршрутна практика по екскурзоводство, Странознание

Office hours for students

Wednesday, Office 3-108: 14:30-15:30

Thursday, Office 3-108: 14:30-15:30

Online consultations

Monday, Online room link: meet.google.com/gwq-mesd-cbb , 18:00-19:00

Pending exam dates

20 Mar 2024, Office 3-108: 14:30-15:30

17 Apr 2024, Office 3-108: 10:00-11:00

Programme Subject Year Group Room Date Hour
Date Hour Room Notes
23.04.2024 10:00 - 12:00 3-206
Date Hour Room Notes
25.04.2024 10:00 - 12:00 3-206
Type Year Publication
Статия 2023
Съвременният туризъм - преосмисляне на възможности и модели за развитие, [29.09.2023 г., Колеж по туризъм - Варна] : Научна конференция посветена на 60 год. от основаването на Колеж по туризъм при Икономически университет - Варна : Сборник с доклади = Tourism Today - Rethinking Opportunities and Models of Development : Scientific Conference Dedicated to 60th Ann. of the Founding of College of Tourism at University of Economics - Varna : Conference Proceedings, Варна : Наука и икономика, 2023, 486-494., ISSN(онлайн) 978-954-21-1161-0 / Линк
Статия 2023
Филологически ракурси : Научна поредица : Т. 5. Дигитален профил на хуманитаристиката - отправни точки и посоки, Шумен : Унив. изд. Еп. Константин Преславски, 5, 2023, 162-176., ISSN(печатно) 2367-8348, ISSN(онлайн) 2603-4298 / Линк
Доклад 2023
Съвременният туризъм - преосмисляне на възможности и модели за развитие, [29.09.2023 г., Колеж по туризъм - Варна] : Научна конференция посветена на 60 год. от основаването на Колеж по туризъм при Икономически университет - Варна : Сборник с доклади = Tourism Today - Rethinking Opportunities and Models of Development : Scientific Conference Dedicated to 60th Ann. of the Founding of College of Tourism at University of Economics - Varna : Conference Proceedings, Варна : Наука и икономика, 2023, 486-494., ISBN(печатно) 978-954-21-1161-0, ISBN(онлайн) 978-954-21-1161-0
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 174., ISBN(печатно) 978-954-21-1130-6
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 248.
Статия 2018
Филологически форум, София: СУ, Факултет по славянски филологии, 2018, 2, 142 - 151.
Доклад 2018
Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от основаването на Колеж по туризъм - Варна, 14.09. - 15. 09. 2018 г. , Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2018, с. 515 - 527.
Монография 2017
Шумен : Унив. изд. Еп. Константин Преславски, 2, 2017, 125 с. - Съдържа: Инсцениране на спомени в медията литературен текст с. 22 - 33 и др., ISSN(печатно) 2367-8348 (print) / Линк
Статия 2016
[Електронен портал с адрес :] https://www.researchgate.net/publication/316699951, Шумен : Унив. издателство „Епископ Константин Преславски” , 2016, January, 127 - 134 [12 с.].
Статия 2016
Език – литература – медии, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски” Шумен, 2016.
Overview of all publications