University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Genka Rafailova PhD

Assoc. Prof. Genka Rafailova PhD

Assoc. Prof. Genka Rafailova PhD

3-104

0879335580

genka.rafailova@ue-varna.bg

CV

Директор Колеж по туризъм - Варна при Икономически университет - Варна

Office hours

Monday, Office 3-104: 09:00-11:30

Office hours for students

Wednesday, Office 3-104 или линк https://meet.google.com/nuf-qbix-jrj: 10:00-11:30

Pending exam dates

18 Feb 2021, Office https://meet.google.com/daf-jcvj-fzk : 10:45-12:30

26 Feb 2021, Office https://meet.google.com/daf-jcvj-fzk : 10:45-12:30

04 Mar 2021, Office https://meet.google.com/daf-jcvj-fzk : 10:45-12:30

18 Mar 2021, Office https://meet.google.com/daf-jcvj-fzk : 10:45-12:30

Subject Year and Programme
Special-Interest Tourism Year 1, МТСВ (Full-time)
Special-Interest Tourism Year 1, МХР (Full-time)
Special-Interest Tourism Year 2, МСВ (Full-time)
Special-Interest Tourism Year 2, МХР (Full-time)
Special-Interest Tourism Year 2, МТ (Full-time)
Marketing in Tourism Year 2, МТ (Full-time)
Marketing in Tourism Year 2, МСВ (Full-time)
Marketing in Tourism Year 2, МХР (Full-time)
Tourism Management Year 3, МТ (Full-time)
Tourism Management Year 3, МСВ (Full-time)
Tourism Management Year 3, МХР (Full-time)
Event Management and Marketing Year 3, МТ (Full-time)
Event Management and Marketing Year 3, МСВ (Full-time)
Customer Care Year 3, МТ (Full-time)
Customer Care Year 3, МСВ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
11:30 14:15 3-204 Seminar Marketing in Tourism 1 21, 31, 315, 316
14:30 17:15 3-301 Seminar Special-Interest Tourism 2 315, 321, 322
Tuesday
08:30 11:15 3-303 Seminar Special-Interest Tourism 1 313, 313, 314, 314
11:30 14:15 3-303 Seminar Marketing in Tourism 2 321, 331
14:30 17:15 3-202 Seminar Marketing in Tourism 2 311, 312
Wednesday
08:30 11:15 3-202 Lecture Special-Interest Tourism 311, 312, 313, 314, 315, 321, 322
14:30 17:15 3-203 Seminar Special-Interest Tourism 2 311, 312
Thursday
10:30 13:15 2-131 Lecture Marketing in Tourism 311, 312, 313, 314, 315, 316, 321, 331
Type Year Publication
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Юбилейна международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, Том 1, 2020, 581 - 591.
Доклад 2020
Туризмът - отвъд очакванията = Tourism - beyond Expectations : Сборник : Юбилейна международна научна конференция, 25 - 26 септ. 2020 : 100 г. УНСС и 30 г. кат. Икономика на туризма, София : Изд. комплекс УНСС, 2020, 421 - 434.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 108.
Доклад 2019
Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11 - 12 окт. 2019 г. : Сборник с доклади, Свищов : Акад. изд. Ценов , 2019, 151 - 160.
Доклад 2018
Туризмът и иновациите : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна, 14.09. - 15. 09. 2018 г., Варна : Наука и икономика, 2018, 13 - 18.
Доклад 2017
Местната идентичност и глобалният туризъм: Черноморски туристически форум, Варна 2017 : Сборник доклади, Варна : Славена, 2017, с. 86 - 93.
Доклад 2017
Съвременният туризъм – традиции и иновации : Международна научна конференция ..., 19 - 21 окт. 2017, София : Сборник доклади, София : Унив. изд. Св. Климент Охридски , 2017, 8.
Доклад 2016
Диверсифициране на туристически продукт по примера на туристически район Северно Черноморие - Варна: Кръгла маса, Варна: Наука и икономика, 1, 2016, 2-10.
Доклад 2016
Диверсифициране на туристическия продукт по примера на туристически район Северно Черноморие Варна: Сб. доклади от кръгла маса , Варна: Наука и икономика, 2016, 23-34.
Доклад 2015
// Туризмът в епохата на трансформация : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, посветена на 50-годишнината от създаването на специалност "Туризъм" в Икономически университет - Варна. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 437 - 443.
Overview of all publications