University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Genka Rafailova, PhD

Assoc. Prof. Genka Rafailova, PhD

Assoc. Prof. Genka Rafailova, PhD

3-103

genka.rafailova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office 3-103 : 12:45-14:30

Online consultations

Thursday, Online room link: https://meet.google.com/pgx-bgku-grf?hs=122&authuser=0, 13:30-14:45

Pending exam dates

18 Mar 2024, Office 3-203: 08:45-10:45

08 Apr 2024, Office 3-203: 08:45-10:45

Subject Year and Programme
Competitiveness of Commercial Business * Year 5, ОТБ (Distance learning)
Competitiveness of Commercial Business * Year 5, ОТБ-СНУ (Distance learning)
Event Management Year 5, МТБ (Full-time)
Event Management Year 5, МТБ-СНУ (Full-time)
Event Management Year 6, МТБ-ДНДО (Full-time)
Event Management Year 6, МТБ-СПН (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Wednesday
13:30 16:00 2-224 Lecture Event Management 8, 9, 40, 41
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Hotel and Restaurant Management Tourism Management 2 311 3-207 14.05.2024 09:00 - 11:00
Hotel and Restaurant Management Tourism Management 2 312 3-207 14.05.2024 11:00 - 13:00
Tourism and leisure management Tourism Management 2 314 3-207 14.05.2024 09:00 - 11:00
International Tourist Business Event Management 5 8 Н-205 17.05.2024 10:00 - 12:00
International Tourist Business- ESM Event Management 5 9 Н-205 17.05.2024 10:00 - 12:00
International Tourist Business-OSOA Event Management 6 40 Н-205 17.05.2024 10:00 - 12:00
International Tourist Business-SPF Event Management 6 41 Н-205 17.05.2024 10:00 - 12:00
Tourism and entertainment business management Entertainment and Leisure Industry 1 313 3-207 17.05.2024 09:00 - 11:00
Date Hour Room Notes
23.04.2024 14:00 - 16:00 3-203
Date Hour Room Notes
29.04.2024 11:00 - 13:00 3-202
Type Year Publication
Доклад 2024
Tourism Opportunities and Models for Development in Bulgaria, Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publ., 2024, 1-15., ISBN(печатно) 978-10364-0008-8 / Линк
Студия 2023
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Inst. Bulgarian Academy of Sciences, 32, 2023, 2, 151-171., ISSN(онлайн) 0205-3292 / Scopus
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 224. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 91)., ISBN(печатно) 978-954-21-1159-7
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna , 11, 2022, 1, 10-17., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 47-56., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 316., ISBN(печатно) ISBN 978-954-21-1121-4
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 169.
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 376-382.
Доклад 2021
Съвременният туризъм. Смарт решения за развитие на туризма в България в условията на COVID-19 пандемия : Кръгла маса, 12 ноември 2021, Колеж по туризъм - Варна при ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2021, 9-16.
Доклад 2021
Туризъм, образование, бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, организирана от Колеж по туризъм - Бургас, 29-30 октомври 2021 г, Бургас : Колеж по туризъм. Унив. Проф. д-р Асен Златаров, 2021, 94-101.
Overview of all publications