University of Economics – Varna

Assist. Prof. Galina Ilieva, PhD Inactive

Assist. Prof. Galina Ilieva, PhD

Assist. Prof. Galina Ilieva, PhD Inactive

3-106

+359885911299

g.ilieva@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office 3-201: 14:30-15:30

Online consultations

Thursday, Online room link: https://meet.google.com/bha-hqzm-hkc, 09:30-10:30

Pending exam dates

04 Apr 2024, Office 3-106: 10:15-11:15

16 Apr 2024, Office 3-106: 14:00-15:00

Service Management in Tourism
Type Year Publication
Статия 2023
Eastern Journal of European Studies, Iasi, Romania : Alexandru Ioan Cuza University, 14, 2023, Special Iss., November, 58-78., ISSN(печатно) 2068-651X, ISSN(онлайн) 2068-6633 / DOI  10.47743/ejes-2023-SI04 / Scopus / Линк
Монография 2023
Варна : ФИЛ ООД , 2023, 287., ISBN(печатно) 978-954-9741-56-8
Доклад 2023
КК „Св. Св. Константин и Елена“ – модели за развитие на туризъм в четири сезона : Шестнадесети Черноморски туристически форум, Варна, 30.09-1.10. 2023, Варна : ФИЛ, 2023, 67-88., ISBN(печатно) 978-954-9741-60-5 / Линк
Статия 2022
Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив [Устойчив винен туризъм в контекста на зелената сделка : Национална кръгла маса, Аграрен университет - Пловдив, 21 май 2022], Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив. - Пловдив, 64, 2022, 2, 110-119., ISSN(онлайн) 1312-6318 / DOI 10.22620/sciworks.2022.02.011
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 1, 58-66., ISBN(печатно) 1314-7390, ISBN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2022
Туризъм, образование, бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, организирана от Колеж по туризъм - Бургас, 07 - 08 октомври 2022 г, Колеж по туризъм. Университет Проф. д-р Асен Златаров, 2022, 91-100., ISSN(онлайн) 2738-893X
Монография 2022
Варна : ФИЛ ООД, 2022, 256., ISBN(печатно) 978-954-9741-53-7
Доклад 2022
Културните пътища на Балканите: културен туризъм, концепции, кариери : Сборник с доклади от научна кръгла маса, 30.06.2022 - 04.07.2022, Кирково - Александруполис, Шумен : Унив. изд. Еп. Константин Преславски, 2022, 66-77., ISBN(печатно) 978-619-201-589-3
Доклад 2021
Туризъм, образование, бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, организирана от Колеж по туризъм - Бургас, 29-30 октомври 2021 г., Бургас : Колеж по туризъм. Университет Проф. д-р Асен Златаров, 2021, 181-190., ISSN(онлайн) 2738-893X
Доклад 2021
Рестарт на туризма - нова надежда : XIV Черноморски туристически форум, Варна, 23 - 24 април 2021, Варна : ФИЛ ООД, 2021, 108-122., ISBN(печатно) 978-954-9741-45-2, ISBN(онлайн) 978-954-9741-45-2 (pdf)
Overview of all publications