University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Yulia Hristova PhD

Chief Assist. Prof. Yulia Hristova PhD

Chief Assist. Prof. Yulia Hristova PhD

414а/Онлайн през Google meet на адрес: https://meet.google.com/dtr-pizi-vet

julia_hristova@ue-varna.bg

Office hours for students

Wednesday, Office 414а: 13:30-15:30

Thursday, Office 414а: 13:30-15:30

Pending exam dates

06 Apr 2022, Office 414а: 13:30-15:30

Type Year Publication
Студия 2022
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Econ. Research Inst. Bulg. Acad. of Sci., 31, 2022, 6, 98-119., ISSN(печатно) 0205-3292, ISSN(онлайн) 0205-3292 / Scopus
Студия 2021
Управленец = Upravlenets / The Manager : Научно-аналитический журнал, Yekaterinburg : Ural State University of Economics, 12, 2021, 3, 67-80., ISSN(печатно) 2218-5003, ISSN(онлайн) 2686-7923 1 / DOI 10.29141/2218-5003-2021-12-3-6 / Web of Science
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 254. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 70)., ISBN(печатно) 978-954-21-1072-9
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 3, 62-71., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.36997/IJUSV-ESS/2019.8.3.62
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от международна научна конференция ..., 12 октомври 2018 г, Варна : Наука и икономика, 2018, 215 - 225., ISBN(печатно) 978-954-21-0980-8 / Линк
Доклад 2018
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings, 26 Aug. - 01 Sept. 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 5. Modern Science. Iss. 1.5. Business and Management, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 5, 2018, 1.5, 161 - 168., ISSN(печатно) 2367-5659, ISBN(печатно) 978-619-7408-65-2 / DOI 10.5593/sgemsocial2018/1.5/S05.021 / Линк
Доклад 2018
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings, 26 Aug. - 01 Sept. 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 5. Modern Science. Iss. 1.4. Economics and Tourism, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 5, 2018, 1.4, 61-68., ISSN(печатно) 2367-5659, ISBN(печатно) 978-619-7408-64-5 / DOI 10.5593/sgemsocial2018/1.5/S05.021 / Линк
Доклад 2018
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings, 26 Aug. - 01 Sept. 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 5. Modern Science. Iss. 1.5. Business and Management, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 5, 2018, 1.5, 185 - 192., ISSN(печатно) 2367-5659, ISBN(печатно) 978-619-7408-65-21 / Линк
Доклад 2016
Търговският и туристическият бизнес в условията на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж : Сборник доклади : Т. 1, Свищов : Акад. изд. Ценов, 1, 2016, 277-282., ISBN(печатно) 978-954-23-1150-8
Статия 2016
Journal of International Economy and Business [The Sixth International Conference on New Innovations in Teaching and Management], Sofia : Perun-Sprint Ltd., 2016, 4, 97-109., ISSN(онлайн) 2367-6035 / Линк
Overview of all publications