University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Donka Zhelyazkova PhD

Assoc. Prof. Donka Zhelyazkova PhD

Assoc. Prof. Donka Zhelyazkova PhD

317а / онлайн през Google meet на адрес: https://meet.google.com/bia-unjr-wti

d_zhelyazkova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Wednesday, Office 317а: 13:30-14:30

Friday, Office онлайн през Google meet на адрес: https://meet.google.com/bia-unjr-wti: 08:00-09:00

Subject Year and Programme
International Logistics Year 5, ЛМЕН (Distance learning)
International Logistics Year 5, ЛМЕН-СНУ (Distance learning)
International Logistics Year 6, ЛМЕН-ДНДО (Distance learning)
Logistics Year 4, ИК.И Т. (Full-time)
Transportation Logistics Year 4, ЛОГИСТ. (Full-time)
International Trade and Logistics Year 5, ОТБ (Distance learning)
International Trade and Logistics Year 5, ОТБ-СНУ (Distance learning)
Distribution and Transportation Logistics Year 5, ЛМЕН-СНУ (Distance learning)
Distribution and Transportation Logistics Year 6, ЛМЕН-ДНДО (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
11:15 13:00 2-129 Seminar Transportation Logistics 17
Wednesday
10:15 13:00 H-209 Lecture Logistics 15
Thursday
13:30 16:00 2-127 Lecture Transportation Logistics 17
2023-10-05 (Thursday)
08:15 11:00 Е-11 Lecture International Logistics 27, 28, 52
2023-10-06 (Friday)
13:30 16:00 Е-8 Lecture International Trade and Logistics 29, 30
2023-10-09 (Monday)
13:30 16:00 Е-2-4 Lecture International Logistics 27, 28, 52
2023-10-10 (Tuesday)
08:15 11:00 Е-10 Lecture International Logistics 27, 28, 52
16:15 19:00 Е-9 Lecture Distribution and Transportation Logistics 28, 52
2023-10-11 (Wednesday)
13:30 16:00 Е-6 Seminar Distribution and Transportation Logistics 28, 52
16:15 18:00 Е-6 Seminar International Logistics 27, 28, 52
2023-10-12 (Thursday)
11:15 13:00 Е-2-4 Seminar International Logistics 27, 28, 52
2023-10-13 (Friday)
08:15 10:00 Е-4 Seminar International Logistics 27, 28, 52
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Logistics Logistics Customer Service 4 19 1-223 03.05.2023 09:00 - 11:00
Economics and Trade Specialized Seminar 4 53 1-310 22.05.2023 09:00 - 11:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Учебник 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 144., ISBN(печатно) 978-954-21-1139-9
Статия 2023
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Издателски комплекс УНСС, Год. 63, 2023, 2, 53-63., ISSN(печатно) 0861-9344, ISSN(онлайн) 2534-8957 / DOI https://doi.org/10.37075/RP.2023.2.04 / Линк
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 годишнината от създаването на специалност „Логистика“ в Икономически университет - Варна, 28 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 21-28., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 236-242., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2022
Икономическа мисъл = Economic Thought, София : Институт за икономически изследвания. БАН, 67, 2022, 6, 705-718., ISSN(печатно) 0013-2993, ISSN(онлайн) 2815-3189 / DOI 10.56497/etj2267605 / Линк
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 254. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 70)., ISBN(печатно) 978-954-21-1072-9
Статия 2021
Бизнес управление = Business Management , Свищов : Акад. изд. Ценов, Год. 31, 2021, 3, 71-86 ; 76-92.
Доклад 2021
Търговията - научно знание и бизнес реалност : Кръгла маса с международно участие, 8 октомври 2021 г., СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2021, 87-92.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 1, 29-36.
Доклад 2021
Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките : Втората научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставките, 7 октомври 2021 г., УНСС, София : Изд. комплекс УНСС , 2021, 39-47.
Overview of all publications