University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Miglena Mileva, PhD

Chief Assist. Prof. Miglena Mileva, PhD

Chief Assist. Prof. Miglena Mileva, PhD

411а/онлайн през Google meet https://meet.google.com/cao-mqjo-hym

+359882164599

m.dushkova@ue-varna.bg

Office hours for students

Wednesday, Office 2-128: 10:15-11:15

Online consultations

Monday, Online room link: Google meet https://meet.google.com/cao-mqjo-hym, 08:30-09:30

Pending exam dates

20 Mar 2024, Office 2-128: 10:00-11:00

17 Apr 2024, Office 2-128: 10:00-11:00

20 Mar 2024, Office онлайн изпит за дистанционно обучение: meet.google.com/zdy-rwiy-unr: 10:00-11:00

17 Apr 2024, Office онлайн изпит за дистанционно обучение: meet.google.com/zdy-rwiy-unr: 10:00-11:00

Small Business Management
Management of Commercial Transactions
Academic Research
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Economics and Trade Small Business Management 4 47 eLearn 07.05.2024 15:00 - 17:00
Economics and Trade Small Business Management 4 15 2-310 13.05.2024 13:00 - 15:00
Commodities Science and Customs Activity Management of Commercial Transactions 4 18 2-310 23.05.2024 11:00 - 13:00
Economics and Trade Management of Commercial Transactions 3 13 1-232 20.06.2024 10:00 - 12:00
Date Hour Room Notes
27.06.2024 14:00 - 16:00 1-223
28.06.2024 14:00 - 16:00 1-223
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2023
Стокознание - традиции и перспективи : XIV научна конференция с международно участие : Посветена на 75-годишнината от създаването на катедра и специалност „Стокознание”, Варна, 20 октомври 2013 = Commodity Science - Traditions аnd Perspectives : XIV Scientific Conference with International Participation : Celebrating 75th Years Specialty and Department of „Commodity Science”, Varna, 20th October 2023, Варна : Наука и икономика, 2023, 106-111., ISBN(онлайн) 978-954-21-1163-4 / Линк
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 1, 177-189., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.1.177 / Линк
Доклад 2023
Търговия 5.0 - дигитализация и/или хуманизация : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 70 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията и услугите" (1953-2023 г.) и 75 г. от началото на обучението в специалност „Икономика и търговия“ (1948-2023 г.), 13 ноември 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 370-377., ISBN(онлайн) 978-954-21-1160-3 / Линк
Доклад 2023
Търговия 5.0 - дигитализация и/или хуманизация = Commerce 5.0 – Digitalization and/or Humanization : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 70 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията и услугите" (1953-2023 г.) и 75 г. от началото на обучението в специалност „Икономика и търговия“ (1948-2023 г.), 13 ноември 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 85-91., ISBN(онлайн) 978-954-21-1160-3 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 3, 88-97., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2021
Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации и растеж : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 18 юни 2021 : Online, Варна : Наука и икономика, 2021, 270-279.
Доклад 2021
Търговията - научно знание и бизнес реалност : Кръгла маса, 8 октомври 2021 г., СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2021, 528-535.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, 136-147.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 254. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 70)., ISBN(печатно) 978-954-21-1072-9
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейната международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3., Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 221 - 232.
Overview of all publications