University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Miglena Mileva PhD

Chief Assist. Prof. Miglena Mileva PhD

Chief Assist. Prof. Miglena Mileva PhD

411а/онлайн през Google meet https://meet.google.com/cao-mqjo-hym

+359882164599

m.dushkova@ue-varna.bg

Office hours for students

Tuesday, Office 411а: 11:30-12:30

Online consultations

Monday, Online room link: Google meet https://meet.google.com/cao-mqjo-hym, 08:45-09:45

Pending exam dates

14 Nov 2023, Office 411а: 11:30-12:30

05 Dec 2023, Office 411а: 11:30-12:30

Subject Year and Programme
Trade Policy of the European Union Year 5, ОТБ (Distance learning)
Trade Policy of the European Union Year 5, ОТБ-СНУ (Distance learning)
Trade Management Year 3, ИК.И Т. (Full-time)
Trade Management Year 5, ОТБ-СНУ (Distance learning)
Omnichannel Commercial Marketing Year 5, ОТБ (Distance learning)
Omnichannel Commercial Marketing Year 5, ОТБ-СНУ (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
10:15 13:00 2-224 Lecture Trade Management 13
Tuesday
09:15 11:00 2-318 Seminar Trade Management 13
2023-10-05 (Thursday)
13:30 16:00 Е-9 Lecture Trade Policy of the European Union 29, 30
2023-10-10 (Tuesday)
16:15 18:00 Е-7 Seminar Trade Management 30
2023-10-11 (Wednesday)
16:15 18:00 Е-5 Seminar Trade Management 30
2023-10-12 (Thursday)
11:15 13:00 Е-9 Seminar Trade Management 30
2023-10-16 (Monday)
16:15 19:00 Е-3 Seminar Trade Policy of the European Union 29, 30
2023-10-17 (Tuesday)
16:15 19:00 Е-2-1 Seminar Omnichannel Commercial Marketing 29, 30
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Commodities Science and Customs Activity Management of Commercial Transactions 4 20 1-221 17.05.2023 13:00 - 15:00
Commodities Science and Customs Activity Management of Commercial Transactions 4 21 1-221 17.05.2023 15:00 - 17:00
Economics and Trade Small Business Management 4 53 1-305 20.05.2023 10:00 - 12:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 3, 88-97., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2021
Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации и растеж : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 18 юни 2021 : Online, Варна : Наука и икономика, 2021, 270-279.
Доклад 2021
Търговията - научно знание и бизнес реалност : Кръгла маса, 8 октомври 2021 г., СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2021, 528-535.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, 136-147.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 254. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 70)., ISBN(печатно) 978-954-21-1072-9
Доклад 2020
Качество и сертификация на продуктите : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2020, 36 - 45.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейната международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3., Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 221 - 232.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Сборник с доклади от Юбилейната международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4., Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 460 - 471.
Доклад 2019
Качество, контрол и експертиза на стоките : Сборник с доклади от Кръгла маса с международно участие, Варна : Наука и икономика, 2019, 59 - 69.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scentists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 2, 37 - 46.
Overview of all publications