University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Mihal Stoyanov, PhD

Assoc. Prof. Mihal Stoyanov, PhD

Assoc. Prof. Mihal Stoyanov, PhD

317а / онлайн през Google meet на адрес: https://meet.google.com/guv-eqyk-bbn

michal.stojanov@ue-varna.bg

https://scholar.google.bg/citations?hl=bg&user=ddUmkqEAAAAJ

CV

Онлайн консултации за дистанционни студенти през Google meet, съгласно обявения график на: https://meet.google.com/guv-eqyk-bbn

Office hours

Tuesday, Office 317а: 10:00-12:00

Office hours for students

Tuesday, Office 317а: 12:00-13:00

Online consultations

Thursday, Online room link: https://meet.google.com/guv-eqyk-bbn, 10:00-11:00

Pending exam dates

, Office (предстояща дата за м. март): -

, Office (предстояща дата за м. април): -

Subject Year and Programme
Sales Management and Logistics Year 3, БМ-АЕ (Full-time)
Master Degree Seminar * Year 5, ОТБ (Distance learning)
Master Degree Seminar * Year 5, ОТБ-СНУ (Distance learning)
Quantitative Methods in Commerce Year 3, ИК.И Т. (Full-time)
Quantitative Methods in Commerce * Year 3, ИК.И Т. (Distance learning)
Planning and Analysis of Commercial Activity * Year 4, ИК.И Т. (Full-time)
Planning and Analysis of Commercial Activity * Year 5, ОТБ-СНУ (Distance learning)
Introduction to Trade Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Introduction to Trade Year 2, СА (Full-time)
Introduction to Trade Year 2, АБ (Full-time)
Introduction to Trade Year 2, БИЗН.ИК (Full-time)
Introduction to Trade Year 2, НИИ (Full-time)
Introduction to Trade Year 2, ПИМ (Full-time)
Introduction to Trade Year 2, ДТБ (Full-time)
Introduction to Trade Year 2, ДМПР (Full-time)
Introduction to Trade Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Introduction to Trade Year 2, ИК.И Т. (Full-time)
Introduction to Trade Year 2, ИБП (Full-time)
Introduction to Trade Year 2, ЛОГИСТ. (Full-time)
Introduction to Trade Year 2, СМД (Full-time)
Introduction to Trade Year 2, СО (Full-time)
Introduction to Trade Year 2, СФ (Full-time)
Introduction to Trade Year 2, ФИНАНСИ (Full-time)
Introduction to Trade Year 2, ССиЗ (Full-time)
Introduction to Trade Year 2, МИО (Full-time)
Introduction to Trade Year 2, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
08:15 10:00 232 Seminar Quantitative Methods in Commerce 13
Thursday
11:15 13:00 128 Lecture Introduction to Trade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Friday
10:15 13:00 2-229 Lecture Sales Management and Logistics 25
Type Year Publication
Доклад 2023
Търговия 5.0 - дигитализация и/или хуманизация : Международна научна конференция, посветена на 70 години от създаването на катедра „Икономика и управление на търговията и услугите“ (1953-2023 г.) и 75 години от началото на обучението в специалност „Икономика и търговия“ (1948 – 2023 г.), 13 октомври 2023, Варна : Наука и икономика, 2023, 245-253., ISBN(онлайн) 978-954-21-1160-3 / Линк
Статия 2023
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Издателски комплекс УНСС, Год. 63, 2023, 2, 53-63., ISSN(печатно) 0861-9344, ISSN(онлайн) 2534-8957 / DOI https://doi.org/10.37075/RP.2023.2.04 / Линк
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 1, 77-84., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.1.77 / Линк
Статия 2023
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Издателски комплекс УНСС, Год. 63, 2023, 2, 65-77., ISSN(печатно) 0861-9344, ISSN(онлайн) 2534-8957 / DOI 10.37075/RP.2023.2.05 / Линк
Учебно помагало 2023
Варна: Унив. изд. "Наука и икономика", 2023, 207., ISBN(печатно) 978-954-21-1150-4
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna: Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 3, 54-61., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.3.54 / Линк
Доклад 2023
Търговия 5.0 - дигитализация и/или хуманизация : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 70 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията и услугите" (1953-2023 г.) и 75 г. от началото на обучението в специалност „Икономика и търговия“ (1948-2023 г.), 13 ноември 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 22-32., ISBN(онлайн) 978-954-21-1160-3 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 21-28., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2022
Бизнес управление = Business Management, Svishtov : D. A.Tsenov Academy of Economics, Y. 32, 2022, 1, 18-37 ; 17-34 ., ISSN(печатно) 0861-6604, ISSN(онлайн) 2534-8396 / Scopus / Линк
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 годишнината от създаването на специалност „Логистика“ в Икономически университет - Варна, 28 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 21-28., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Overview of all publications