University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Mihal Stoyanov PhD

Assoc. Prof. Mihal Stoyanov PhD

Assoc. Prof. Mihal Stoyanov PhD

317а / онлайн през Google meet на адрес: https://meet.google.com/guv-eqyk-bbn

michal.stojanov@ue-varna.bg

https://scholar.google.bg/citations?hl=bg&user=ddUmkqEAAAAJ

CV

Онлайн консултации за дистанционни студенти през Google meet, съгласно обявения график на: https://meet.google.com/guv-eqyk-bbn

Office hours

Thursday, Office 317а: 10:00-12:00

Office hours for students

Thursday, Office 317а: 12:00-13:00

Online consultations

Tuesday, Online room link: https://meet.google.com/guv-eqyk-bbn, 10:00-11:00

Pending exam dates

18 Oct 2023, Office Н-206 (сряда): 13:30-15:00

08 Nov 2023, Office Н-206 (сряда): 13:30-15:00

Subject Year and Programme
Planning and Analysis of Commercial Activity Year 4, ИК.И Т. (Full-time)
Omnichannel Commerce Year 5, ОТБ (Distance learning)
Omnichannel Commerce Year 5, ОТБ-СНУ (Distance learning)
International Trade and Logistics Year 5, ОТБ (Distance learning)
International Trade and Logistics Year 5, ОТБ-СНУ (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
Wednesday
13:30 16:00 H-206 Lecture Planning and Analysis of Commercial Activity 15
Friday
11:15 13:00 2-127 Seminar Planning and Analysis of Commercial Activity 15
2023-10-05 (Thursday)
08:15 11:00 Е-12 Lecture Omnichannel Commerce 29, 30
2023-10-09 (Monday)
13:30 16:00 Е-9 Lecture Omnichannel Commerce 29, 30
2023-10-10 (Tuesday)
13:30 16:00 Е-12 Lecture International Trade and Logistics 29, 30
2023-10-11 (Wednesday)
08:15 11:00 Е-8 Lecture Omnichannel Commerce 29, 30
2023-10-12 (Thursday)
08:15 11:00 Е-13 Seminar Omnichannel Commerce 29, 30
2023-10-16 (Monday)
10:15 13:00 Е-2 Seminar Omnichannel Commerce 29, 30
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Economics and Trade Specialized Seminar 4 16 1-433 22.05.2023 14:00 - 16:00
Economics and Trade Specialized Seminar 4 17 1-433 22.05.2023 14:00 - 16:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Статия 2023
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Издателски комплекс УНСС, Год. 63, 2023, 2, 65-77., ISSN(печатно) 0861-9344, ISSN(онлайн) 2534-8957 / DOI 10.37075/RP.2023.2.05 / Линк
Учебно помагало 2023
Варна: Унив. изд. "Наука и икономика", 2023, 207., ISBN(печатно) 978-954-21-1150-4
Статия 2023
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Издателски комплекс УНСС, Год. 63, 2023, 2, 53-63., ISSN(печатно) 0861-9344, ISSN(онлайн) 2534-8957 / DOI https://doi.org/10.37075/RP.2023.2.04 / Линк
Статия 2022
Бизнес управление = Business Management, Svishtov : D. A.Tsenov Academy of Economics, Y. 32, 2022, 1, 18-37 ; 17-34 ., ISSN(печатно) 0861-6604, ISSN(онлайн) 2534-8396 / Scopus / Линк
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 годишнината от създаването на специалност „Логистика“ в Икономически университет - Варна, 28 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 21-28., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 1, 222-228., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организ. от кат. "Статистика и приложна математика" при ИУ - Варна, 21 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 77-84., ISSN(онлайн) 2815-3863 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 21-28., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2021
Dialogue : E-Journal of Tsenov Academy, Svishtov : Tsenov Academy of Economics, 2021, 1, 36 - 49.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, 21-30.
Overview of all publications