University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Desislava Grozdeva, PhD

Chief Assist. Prof. Desislava Grozdeva, PhD

Chief Assist. Prof. Desislava Grozdeva, PhD

411а / онлайн през Google meet: https://meet.google.com/yzq-sspv-imm

desislava_grozdeva@ue-varna.bg

Office hours for students

Wednesday, Office 411a: 10:00-11:00

Online consultations

Friday, Online room link: https://meet.google.com/yzq-sspv-imm, 13:00-14:00

Pending exam dates

20 Mar 2024, Office 411a (за редовно обучение): 10:15-11:15

20 Mar 2024, Office https://meet.google.com/yar-xqmj-cvu (за дистанционно обучение): 11:15-12:15

17 Apr 2024, Office 411a (за редовно обучение): 10:15-11:15

17 Apr 2024, Office https://meet.google.com/yar-xqmj-cvu (за дистанционно обучение): 11:15-12:15

Subject Year and Programme
E-commerce Year 3, ИК.И Т. (Full-time)
Introduction to Trade Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Introduction to Trade Year 2, ИБП (Full-time)
Introduction to Trade Year 2, ЛОГИСТ. (Full-time)
Introduction to Trade Year 2, СО (Full-time)
Introduction to Trade Year 2, СФ (Full-time)
Introduction to Trade Year 2, ФИНАНСИ (Full-time)
Introduction to Trade Year 2, ССиЗ (Full-time)
Principles of Commercial Business Year 2, ИК.И Т. (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
13:30 15:00 2-228 Seminar E-commerce 13
Tuesday
13:30 15:00 H-208 Seminar Introduction to Trade 11, 12, 14, 15
Wednesday
08:15 10:00 447 Seminar Introduction to Trade 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
15:15 17:00 304 Seminar Principles of Commercial Business 13
Thursday
09:15 11:00 2-127 Lecture E-commerce 13
Friday
10:15 13:00 127В Lecture Principles of Commercial Business 13
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Economics and Trade Principles of Commercial Business 2 40 eLearn 01.06.2024 14:00 - 16:00
Economics and Trade E-commerce 3 40 тест център онлайн 05.06.2024 16:00 - 18:00
Economics and Trade E-commerce 3 13 1-58 14.06.2024 12:00 - 13:00
Economics and Trade Principles of Commercial Business 2 13 1-127Г 14.06.2024 08:00 - 10:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Статия 2023
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Издателски комплекс УНСС, Год. 63, 2023, 2, 65-77., ISSN(печатно) 0861-9344, ISSN(онлайн) 2534-8957 / DOI 10.37075/RP.2023.2.05 / Линк
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 3, 84-93., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.3.84 / Линк
Учебно помагало 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 198., ISBN(печатно) 978-954-21-1140-5
Доклад 2023
Търговия 5.0 - дигитализация и/или хуманизация = Commerce 5.0 - Digitalization and/or Humanization : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 70 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията и услугите" (1953-2023 г.) и 75 г. от началото на обучението в специалност „Икономика и търговия“ (1948-2023 г.), 13 ноември 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 288-295., ISBN(онлайн) 978-954-21-1160-3 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 161-171., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 254. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 70)., ISBN(печатно) 978-954-21-1072-9
Доклад 2021
Търговията - научно знание и бизнес реалност : Кръгла маса с международно участие, 8 октомври 2021 г., СА "Д. А. Ценов" - Свищов“, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2021, 220-228.
Доклад 2021
Качество и контрол на стоките в условията на Covid пандемия : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2021, 54-61.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, 3-12.
Статия 2020
Инфраструктура и комуникации : Научно списание на факултет "Икономика на инфраструктурата" - УНСС [Търговията в съвременния свят – тенденции и добри практики, 20 ноември 2020], София : Изд. комплекс УНСС, Год. 9, 2020, 15, 94-97.
Overview of all publications