University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Violeta Dimitrova PhD

Assoc. Prof. Violeta Dimitrova PhD

Assoc. Prof. Violeta Dimitrova PhD

307 онлайн чрез google meet https://meet.google.com/fes-ofjy-mhb

+359882165164

violeta_dimitrova@ue-varna.bg

CV

преподавател, катедра "Икономика и управление на търговията и услугите"

Office hours for students

Tuesday, Office 307: 10:00-12:00

Pending exam dates

31 Oct 2023, Office 307: 08:30-10:00

21 Nov 2023, Office 307: 08:30-10:00

Subject Year and Programme
Business Communications Year 3, ИК.И Т. (Distance learning)
Competition and Competitiveness Year 3, БИЗН.ИК (Full-time)
Trade Management Year 3, ИК.И Т. (Full-time)
Trade Management Year 3, ИК.И Т. (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
10:15 13:00 2-224 Lecture Trade Management 13
Wednesday
11:15 13:00 2-318 Lecture Competition and Competitiveness 5
2023-09-20 (Wednesday)
15:15 18:00 Е-11 Lecture Trade Management 40
2023-09-21 (Thursday)
09:15 11:00 Е-11 Lecture Business Communications 40
11:15 13:00 Е-11 Lecture Trade Management 40
2023-09-25 (Monday)
13:30 15:00 Е-2-1 Lecture Trade Management 40
2023-09-26 (Tuesday)
11:15 13:00 Е-2-2 Lecture Business Communications 40
2023-09-27 (Wednesday)
14:15 16:00 Е-9 Lecture Business Communications 40
2023-09-28 (Thursday)
09:15 11:00 Е-8 Lecture Trade Management 40
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Insurance and Security Business Communications and Negotiations 4 30 1-511 10.05.2023 09:00 - 11:00
Commodities Science and Customs Activity Management of Commercial Transactions 4 20 1-221 17.05.2023 13:00 - 15:00
Commodities Science and Customs Activity Management of Commercial Transactions 4 21 1-221 17.05.2023 15:00 - 17:00
Business Economics Sales Management 4 6 2-131 22.05.2023 08:00 - 10:00
Business Economics Sales Management 4 7 2-131 22.05.2023 08:00 - 10:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Студия 2023
Economic Studies journal, Sofia: Bulgarian Academy of Sciences - Economic Research Institute, 2023, 6, pp. 54-75., ISSN(печатно) ISSN 0205-3292 / Scopus / Линк
Статия 2023
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 63, 2023, 1, с. 23-33., ISSN(печатно) 0861-9344, ISSN(онлайн) 2534-8957 / Линк
Монография 2022
Варна : Стено, 2022, 112., ISBN(печатно) 978-619-241-219-7
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 124-132., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2022
Ремаркетинг на реалността : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022 = Remarketing the Reality : Conference Proceedings : International Scientific Conference devoted to the 25th Anniversary of the Estabilishment of the Marketing Department at University of Economics - Varna, Bulgaria, June 17 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 624-632., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4 / Линк
Статия 2021
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, 2021, 2, 233-245.1 / Линк
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 254. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 70)., ISBN(печатно) 978-954-21-1072-9
Доклад 2021
Търговията - научно знание и бизнес реалност : Кръгла маса с международно участие, 8 октомври 2021 г., СА "Д. А. Ценов" - Свищов : Сборник доклади, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2021, 385-392.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4. [Economic Science, Education and th, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 343 - 356.1 / Линк
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 3, 3 - 11.1 / Линк
Overview of all publications