University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Violeta Peteva Laskova, PhD

Chief Assist. Prof. Violeta Peteva Laskova, PhD

Chief Assist. Prof. Violeta Peteva Laskova, PhD

414а, онлайн https://meet.google.com/gcq-dihj-tqg

v.peteva_laskova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Thursday, Office 414-а: 13:30-14:30

Online consultations

Wednesday, Online room link: https://meet.google.com/gcq-dihj-tqg, 12:00-13:00

Pending exam dates

27 Mar 2024, Office https://meet.google.com/gcq-dihj-tqg: 12:00-13:00

28 Mar 2024, Office 414-а: 13:30-14:30

24 Apr 2024, Office https://meet.google.com/gcq-dihj-tqg: 12:00-13:00

25 Apr 2024, Office 414-а: 13:30-14:30

Exchange Trading
Human Resource Management
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Economics and Trade Human Resource Management 4 47 eLearn 18.05.2024 11:00 - 13:00
Economics and Trade Human Resource Management 4 15 2-310 22.05.2024 11:00 - 13:00
Economics and Trade Exchange Trading 3 13 1-127В 05.06.2024 14:00 - 16:00
Economics and Trade Exchange Trading 3 40 eLearn 20.06.2024 16:00 - 18:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2023
Търговия 5.0 - дигитализация и/или хуманизация : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 70 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията и услугите" (1953-2023 г.) и 75 г. от началото на обучението в специалност „Икономика и търговия“ (1948-2023 г.), 13 ноември 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 280-287., ISBN(онлайн) 978-954-21-1160-3 / Линк
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 3, 66-71., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.3.62 / Линк
Доклад 2023
Търговия 5.0 - дигитализация и/или хуманизация : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 70 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията и услугите" (1953-2023 г.) и 75 г. от началото на обучението в специалност „Икономика и търговия“ (1948-2023 г.), 13 ноември 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 370-377., ISBN(онлайн) 978-954-21-1160-3 / Линк
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността = Remarketing the Reality : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг", при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, 641-649., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4, ISBN(онлайн) 978-954-21-1134-4 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 149-160., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 254. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 70)., ISBN(печатно) 978-954-21-1072-9
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, 136-147.
Доклад 2021
Търговията - научно знание и бизнес реалност : Кръгла маса, 8 октомври 2021 г., СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2021, 520-527.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 3, 145-156.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Юбилейна международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, Том трети, 2020, 198 – 210.
Overview of all publications