University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Violeta Peteva Laskova PhD

Chief Assist. Prof. Violeta Peteva Laskova PhD

Chief Assist. Prof. Violeta Peteva Laskova PhD

414а, онлайн https://meet.google.com/gcq-dihj-tqg

v.peteva_laskova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office 414-а или на https://meet.google.com/gcq-dihj-tqg: 11:30-13:30

Thursday, Office 414-а или на https://meet.google.com/gcq-dihj-tqg: 11:30-13:30

Pending exam dates

24 Oct 2023, Office 414-а: 11:30-13:30

21 Nov 2023, Office 414-а: 11:30-13:30

Subject Year and Programme
Commercial Entrepreneurship Year 3, ИК.И Т. (Full-time)
Consumer Behaviour Year 3, ИК.И Т. (Full-time)
Trade Policy of the European Union Year 5, ОТБ (Distance learning)
Trade Policy of the European Union Year 5, ОТБ-СНУ (Distance learning)
Omnichannel Commercial Marketing Year 5, ОТБ (Distance learning)
Omnichannel Commercial Marketing Year 5, ОТБ-СНУ (Distance learning)
Marketing Year 2, ДТБ (Full-time)
Marketing Year 2, СО (Full-time)
Marketing Year 2, СФ (Full-time)
Marketing Year 2, ФИНАНСИ (Full-time)
Marketing Year 2, ССиЗ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
08:15 11:00 316 Lecture Marketing 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Wednesday
08:15 11:00 2-130 Lecture Commercial Entrepreneurship 13
11:15 13:00 2-130 Lecture Consumer Behaviour 13
Thursday
09:15 11:00 2-132 Seminar Consumer Behaviour 13
2023-10-05 (Thursday)
16:15 18:00 Е-7 Lecture Omnichannel Commercial Marketing 29, 30
2023-10-06 (Friday)
11:15 13:00 Е-8 Lecture Omnichannel Commercial Marketing 29, 30
2023-10-09 (Monday)
08:15 11:00 Е-6 Lecture Trade Policy of the European Union 29, 30
16:15 18:00 Е-5 Lecture Omnichannel Commercial Marketing 29, 30
2023-10-12 (Thursday)
13:30 16:00 Е-12 Seminar Trade Policy of the European Union 29, 30
2023-10-17 (Tuesday)
13:30 16:00 Е-2-5 Seminar Omnichannel Commercial Marketing 29, 30
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Economics and Trade Human Resource Management 4 53 1-305 13.05.2023 10:00 - 12:00
Economics and Trade Human Resource Management 4 16 1-319 18.05.2023 09:00 - 11:00
Economics and Trade Human Resource Management 4 17 1-319 18.05.2023 11:00 - 13:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността = Remarketing the Reality : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг", при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, 641-649., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4, ISBN(онлайн) 978-954-21-1134-4 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 149-160., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, 136-147.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 3, 145-156.
Доклад 2021
Търговията - научно знание и бизнес реалност : Кръгла маса, 8 октомври 2021 г., СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2021, 520-527.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 254. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 70)., ISBN(печатно) 978-954-21-1072-9
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 32 - 42.
Статия 2020
Инфраструктура и комуникации : Научно списание на факултет "Икономика на инфраструктурата" - УНСС [Търговията в съвременния свят – тенденции и добри практики, 20 ноември 2020], София : Изд. комплекс УНСС, Год. 9, 2020, 15, ноември, 90-93.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Сборник с доклади от Юбилейната международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4., Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 460 - 471.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Юбилейна международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, Том трети, 2020, 198 – 210.
Overview of all publications