University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Tsvetnen Tsvetkov, PhD

Assoc. Prof. Tsvetnen Tsvetkov, PhD

Assoc. Prof. Tsvetnen Tsvetkov, PhD

tsvetnen_tsvetkov@ue-varna.bg

Subject Year and Programme
Specialized Seminar Year 4, ИК.И Т. (Full-time)
Small Business Management Year 4, ИК.И Т. (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
10:15 13:00 2-131 Lecture Small Business Management 15
Thursday
10:15 13:00 2-310 Lecture Specialized Seminar 15
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Economics and Trade Specialized Seminar 4 15 1-305 07.05.2024 13:00 - 15:00
Economics and Trade Small Business Management 4 15 2-310 13.05.2024 13:00 - 15:00
Date Hour Room Notes
28.05.2024 15:00 - 17:00 1-434
29.05.2024 15:00 - 17:00 1-434
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Монография 2014
Варна : Наука и икономика, 2014, 356. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 34)., ISBN(печатно) 978-954-21-0772-9
Доклад 2013
// Регионални и глобални измерения на търговията : Сб. докл. от междунар. науч. конф. по случай 60 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията" и 65 г. от създаването на спец. "Икономика на търговията" при ИУ - Варна, 18 окт. 2013 г. / Орг. к-т Виолета Димитрова и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 727 - 751.
Overview of all publications