University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Tsvetnen Tsvetkov PhD

Assoc. Prof. Tsvetnen Tsvetkov PhD

Assoc. Prof. Tsvetnen Tsvetkov PhD

317а

tsvetnen_tsvetkov@ue-varna.bg

Office hours for students

Monday, Office 317а: 11:00-13:00

Subject Year and Programme
Commercial Agency and Brokerage Year 4, ИК.И Т. (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Thursday
11:15 13:00 2-226 Lecture Commercial Agency and Brokerage 15
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Economics and Trade Small Business Management 4 16 1-301 05.05.2023 09:00 - 11:00
Economics and Trade Small Business Management 4 17 1-301 05.05.2023 09:00 - 11:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Монография 2014
Варна : Наука и икономика, 2014, 356. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 34)., ISBN(печатно) 978-954-21-0772-9
Доклад 2013
// Регионални и глобални измерения на търговията : Сб. докл. от междунар. науч. конф. по случай 60 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията" и 65 г. от създаването на спец. "Икономика на търговията" при ИУ - Варна, 18 окт. 2013 г. / Орг. к-т Виолета Димитрова и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 727 - 751.
Overview of all publications