University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Petya Dankova, PhD

Assoc. Prof. Petya Dankova, PhD

Assoc. Prof. Petya Dankova, PhD

435

dankova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Thursday, Office 435: 14:15-15:15

Online consultations

Tuesday, Online room link: https://meet.google.com/uuj-dczn-any, 08:45-09:45

Pending exam dates

30 Nov 2023, Office зала 58 (тестов център): 14:15-15:15

07 Dec 2023, Office зала 56 (тестов център): 14:15-15:15

Subject Year and Programme
Human Resource Management Year 3, ЛОГИСТ. (Full-time)
Graduate Seminar Year 4, БМ-АЕ (Full-time)
Corporate Governance * Year 5, КБУ (Distance learning)
Corporate Governance * Year 5, КБУ-СНУ (Distance learning)
Corporate Governance * Year 6, КБУ-ДНДО (Distance learning)
Corporate Governance * Year 6, КБУ-СПН (Distance learning)
CSR & Business Ethics Year 3, БМ-АЕ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
10:15 13:00 511 Lecture Human Resource Management 15
Thursday
09:15 11:00 2-129 Lecture CSR & Business Ethics 25
11:15 13:00 2-130 Seminar CSR & Business Ethics 25
Friday
11:15 13:00 2-228 Lecture Graduate Seminar 1 26
11:15 13:00 2-228 Seminar Graduate Seminar 2 26
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Corporate Business and Governance Corporate Governance 5 25 тест център онлайн 08.01.2024 15:00 - 17:00
Corporate Business and Governance- ESM Corporate Governance 5 26 тест център онлайн 08.01.2024 15:00 - 17:00
Corporate Business and Governance-OSOA Corporate Governance 6 51 тест център онлайн 08.01.2024 15:00 - 17:00
Corporate Business and Governance-SPF Corporate Governance 6 59 тест център онлайн 08.01.2024 15:00 - 17:00
Business and Management - in English CSR & Business Ethics 3 25 1-56 15.01.2024 14:00 - 15:00
Logistics Human Resource Management 3 15 1-56 19.01.2024 09:00 - 10:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Студия 2023
Sustainability, Basel, Switzerland : Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 15, 2023, 22, 1-32., ISSN(онлайн) 2071-1050 / DOI https://doi.org/10.3390/su152215948 / Линк
Учебник 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 272., ISBN(печатно) 978-954-21-1111-5
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 год. от създаването на специалност „Логистика“ в ИУ - Варна, 28 октомври. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 172-177., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 4, с. 393 - 407., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Статия 2022
FACETS : A Multidisciplinary Open Access Science Journal, Ottawa, Canada : Canadian Science Publ. , 7, 2022, 1, January, 528-542., ISSN(печатно) 2371-1671, ISSN(онлайн) 2371-1671 / DOI 10.1139/facets-2021-0041 / Scopus / Web of Science / Линк
Монография 2022
Варна : Ико-консулт, 2022, 185., ISBN(печатно) 978-954-8235-15-0
Доклад 2021
Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади [от кръгла маса, проведена в ИУ - Варна, 1 октомври 2021], Варна : Наука и икономика, 2021, 21-28., ISBN(печатно) 978-954-21-1002-3 / Линк
Статия 2021
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 1, 43-54., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Монография 2016
Варна : Наука и икономика, 2016, 180.
Доклад 2016
International Scientific Conference on Knowledge for Market Use 2016: Our Interconnected and Divided World, 8-9.09. 2016, Olomouc : Conference Proceedings, Olomouc : Palacky University in Olomouc, 2016, 352-358., ISBN(онлайн) 978-80-87533-14-7 / Web of Science / Линк
Overview of all publications