University of Economics – Varna

Aneliya Gercheva-Nedelcheva, lecturer

 Aneliya Gercheva-Nedelcheva, lecturer
Office hours for students

Thursday, Office 508: 09:00-10:00

Online consultations

Wednesday, Online room link: https://meet.google.com/ofw-cssw-sko, 17:00-18:00

Pending exam dates

07 Mar 2024, Office 508: 09:00-10:00

04 Apr 2024, Office 508: 09:00-10:00

Subject Year and Programme
Content Creation and Management Year 3, ДМПР (Full-time)
English Year 1, БИЗН.ИК (Full-time)
English Year 1, НИИ (Full-time)
Record Keeping and Legal Style Year 4, СА (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
13:30 15:00 2-127 Seminar Content Creation and Management 10
Wednesday
11:15 13:00 222 Seminar English 5
Thursday
07:30 09:00 303 Seminar Content Creation and Management 9
Friday
10:15 13:00 H-209 Seminar Record Keeping and Legal Style 4
13:30 15:00 448 Seminar English 6
Type Year Publication
Доклад 2020
Икономическа наука, образоване и реална икономика: развитие и взаимодействие в дигиталната епоха : Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 689 - 700.
Доклад 2013
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2013 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 329 - 334.
Доклад 2013
// Езиковото обучение днес - защо, за кого и как : Сб. докл. от кръгла маса, 2013 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 78 - 84.
Учебно помагало 2012
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012. - 216 с.
Доклад 2011
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2011 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011, с. 240 - 248.
Overview of all publications