University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Zhivka Mateeva, PhD

Chief Assist. Prof. Zhivka Mateeva, PhD
Office hours for students

Monday, Office 509: 10:15-11:15

Friday, Office https://meet.google.com/vmd-cfqm-yjt: 09:00-10:00

Subject Year and Programme
Principles of Law Year 1, МЕНИДЖ. (Full-time)
Principles of Law Year 1, ДМПР (Full-time)
Principles of Law Year 1, МАРКЕТ. (Full-time)
Principles of Law Year 1, ИБП (Full-time)
Principles of Law Year 1, ЛОГИСТ. (Full-time)
Principles of Law Year 1, ИК.И Т. (Full-time)
Principles of Law Year 1, СФ (Full-time)
Principles of Law Year 1, ФИНАНСИ (Full-time)
Principles of Law Year 1, ССиЗ (Full-time)
Access to Data and Data Protection Year 4, СА (Full-time)
Administrative Law And Proceedings Year 3, СА (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
11:15 13:00 223 Seminar Principles of Law 25
13:30 16:00 122 Seminar Access to Data and Data Protection 4
Tuesday
10:15 13:00 H-209 Lecture Access to Data and Data Protection 4
13:30 16:00 122 Lecture Principles of Law 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17
Wednesday
09:15 11:00 448 Seminar Principles of Law 21
11:15 13:00 122 Seminar Principles of Law 23
Thursday
10:15 13:00 H-208 Lecture Administrative Law And Proceedings 3
13:30 15:00 223 Seminar Principles of Law 1
Friday
11:15 13:00 223 Seminar Principles of Law 22
13:30 15:00 304 Seminar Principles of Law 2
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Judicial Administration Access to Data and Data Protection 4 4 1-305 07.05.2024 11:00 - 13:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Монография 2024
Варна : Наука и икономика, 2024, 200., ISBN(печатно) 978-954-21-1171-9
Монография 2024
Варна : Наука и икономика, 2024, 126., ISBN(печатно) 978-954-21-1167-2
Други 2023
Варна : ФИЛ ООД, 2023, 57., ISBN(онлайн) 978-954-9741-54-4 / Линк
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 396-406., ISSN(печатно) 2603-5073 , ISSN(онлайн) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022.39 / Линк
Доклад 2023
INTCESS 2023 - 10th International Conference on Education & Education of Social Sciences, 23-25 January 2023, Istanbul, Turkey : Hybrid Conference : Proceedings, Istanbul : Ocerint Publ., 2023, 102-108., ISBN(онлайн) 978-605-72065-0-3 / DOI https://doi.org/10.51508/intcess.202319 / Линк
Доклад 2022
15 години административно правораздаване в България - проблеми и перспективи : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 15 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 140-153., ISBN(печатно) 978-954-21-1122-1 / DOI 10.36997/PPDD2022.140
Доклад 2022
INTCESS 2022 - 9th International Conference on Education & Education of Social Sciences, 17-18 January 2022, Besiktas, Turkey : Online Conference : Proceedings, Istanbul : Ocerint Publ., 2022, 531-538., ISBN(печатно) 978-605-06286-4-7 / DOI 10.51508/intcess.202274
Доклад 2022
8th International Conference on Advances in Education and Social Sciences : ADVED 2022, 10-12 October, 2022, Istanbul, Turkey : [Online], Istanbul : Ocerint Publ., 2022, 50-58., ISBN(онлайн) 978-605-06286-8-5 / DOI 10.47696/adved.202207 / Линк
Доклад 2021
7th International Conference on Advances in Education, 18 - 19 October 2021, Istanbul, Istanbul : Ocerint Publ., 2021, 47-53., ISSN(онлайн) 2683-0280 , ISBN(печатно) 978-605-06286-5-4 / DOI 10.47696/adved.202109
Доклад 2021
Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади [от кръгла маса, проведена в ИУ - Варна, 1 октомври 2021], Варна : Наука и икономика, 2021, 96-105., ISBN(печатно) 978-954-21-1002-31 / DOI 10.36997/PPDD2021.96 / Линк
Overview of all publications