University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Milena Tsvetkovska, PhD

Chief Assist. Prof. Milena Tsvetkovska, PhD

Chief Assist. Prof. Milena Tsvetkovska, PhD

509

tsvetkovska@ue-varna.bg

https://meet.google.com/cdf-tbre-zcj?authuser=0&hl=bg

CV

Office hours for students

Monday, Office 509: 13:00-14:00

Online consultations

Wednesday, Online room link: https://meet.google.com/cdf-tbre-zcj?authuser=0&hl=bg&pli=1, 13:00-14:00

Pending exam dates

25 Mar 2024, Office 509: 13:00-14:00

22 Apr 2024, Office 509: 13:00-14:00

Commercial Law
Law of Estate
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Hotel and Restaurant Management Tourism Industry Law 3 311 1-56 15.04.2024 14:00 - 15:00
Hotel and Restaurant Management Tourism Industry Law 3 312 1-55 15.04.2024 14:00 - 15:00
Hotel and Restaurant Management Tourism Industry Law 3 314 1-56 15.04.2024 14:00 - 15:00
Tourism and leisure management Tourism Industry Law 3 321 1-55 15.04.2024 14:00 - 15:00
Judicial Administration Law of Estate 3 3 1-305 14.06.2024 14:00 - 16:00
Date Hour Room Notes
27.06.2024 11:00 - 13:00 1-303
28.06.2024 11:00 - 13:00 1-303
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2024
Правото и бизнесът в съвременното общество, Сборник с доклади от 6-та национална научна конференция, 19 октомври 2023г., Издателство "Наука и икономика", Икономически униврситет - Варна, 2024, 108-119., ISSN(печатно) 2603-5073, ISBN(печатно) 2603-5073 / Линк
Други 2023
Варна : ФИЛ, 2023, 57., ISBN(онлайн) 978-954-9741-54-4 / Линк
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 192-200., ISSN(печатно) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022.18 / Линк
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество: Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022г., Варна: Наука и икономика, 2023, 201-209., ISSN(печатно) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022.19
Доклад 2022
15 години административно правораздаване в България - проблеми и перспективи : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 15 юни 2022, Варна : Наука и иикономика, 2022, 173 - 185., ISBN(печатно) 978-954-21-1122-11 / DOI 10.36997/PPDD2022.173
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 264., ISBN(печатно) 978-954-21-1113-9
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 264., ISBN(печатно) 978-954-21-1113-9
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 184-192., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 153-162., ISBN(печатно) 2603-5073
Статия 2019
Известия. Списание на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 2, 141 - 154.
Overview of all publications