University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Milena Tsvetkovska, PhD

Chief Assist. Prof. Milena Tsvetkovska, PhD

Chief Assist. Prof. Milena Tsvetkovska, PhD

509

tsvetkovska@ue-varna.bg

https://meet.google.com/cdf-tbre-zcj?authuser=0&hl=bg

CV

Office hours for students

Monday, Office 509: 13:30-14:30

Online consultations

Friday, Online room link: https://meet.google.com/cdf-tbre-zcj?authuser=0&hl=bg&pli=1, 09:00-10:00

Pending exam dates

23 Oct 2023, Office 509: 13:30-14:30

20 Nov 2023, Office 509: 13:30-14:30

Subject Year and Programme
Law of Estate Year 4, НИИ (Full-time)
Law of Estate * Year 4, НИИ (Distance learning)
Business Law Year 3, БИЗН.ИК (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
11:15 13:00 2-319 Lecture Business Law 5
Tuesday
09:15 11:00 2-225 Lecture Law of Estate 7
Thursday
13:30 15:00 2-225 Seminar Business Law 5
15:15 17:00 2-318 Seminar Law of Estate 7
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Real Estate and Investments Law of Estate 4 7 1-310 12.01.2024 10:00 - 12:00
Real Estate and Investments Law of Estate 4 48 eLearn 17.01.2024 14:00 - 16:00
Business Economics Business Law 3 5 1-303 26.01.2024 12:00 - 14:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Други 2023
Варна : ФИЛ ООД, 2023, 57., ISBN(онлайн) 978-954-9741-54-4 / Линк
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 192-200., ISSN(печатно) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022.18 / Линк
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество: Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022г., Варна: Наука и икономика, 2023, 201-209., ISSN(печатно) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022.19
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 264., ISBN(печатно) 978-954-21-1113-9
Доклад 2022
15 години административно правораздаване в България - проблеми и перспективи : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 15 юни 2022, Варна : Наука и иикономика, 2022, 173 - 185., ISBN(печатно) 978-954-21-1122-11 / DOI 10.36997/PPDD2022.173
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 184-192., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 264., ISBN(печатно) 978-954-21-1113-9
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 153-162., ISBN(печатно) 2603-5073
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2019, 429 - 437.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2019, 438 - 448.
Overview of all publications