University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Andriyana Andreeva PhD

Assoc. Prof. Andriyana Andreeva PhD

111; 113

a.andreeva@ue-varna.bg

https://scholar.google.com/citations?user=0P6Xq9QAAAAJ&hl=bg

CV

Ръководител Катедра "Правни науки"
Директор ЦМО
Ръководител УЦМ

Office hours

Monday, Office 113: 10:00-12:00

Office hours for students

Friday, Office meet.google.com/zzk-dcif-qsa конферентна връзка за провеждане на консултации: 09:00-11:00

Each weekday, -

Pending exam dates

20 Nov 2020, Office тестови център: 09:00-10:00

04 Dec 2020, Office https://meet.google.com/dxf-mfdd-ort: 09:00-10:00

Labour Law
Labour and Insurance Law
Constitutional Law
Criminal Law and Proceedings
Specialized Seminar
Type Year Publication
Статия 2020
Професионално образование, София: Аз-буки, 22, 2020, 4, 408 - 420.
Доклад 2020
Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организ. от ИУ - Варна, 25 септ. 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 48 - 53.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 303.
Доклад 2020
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция, 13 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 316 - 323.
Статия 2020
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 64, 2020, 1, 22 - 35.
Статия 2020
Общество и право, София : Съюз на юристите в България, 2020, 2, 44 - 54.
Статия 2020
Audit : Scientific-Practical Journal, Baku : Baku Business University , 28, 2020, 2, 69 - 73. ISSN 2616-4310 (print) ; 2707-2037 (online).
Учебно помагало 2020
София : Direct Services, 2020, 165.
Статия 2020
Медицински мениджмънт и здравна политика, София : Медицински университет - София. Централна медицинска библиотека, 51, 2020, 1, 28 - 37. ISSN 1312-0336.
Доклад 2020
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция, 13 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 330 - 337.
Overview of all publications