University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Andriyana Andreeva PhD

Assoc. Prof. Andriyana Andreeva PhD

Assoc. Prof. Andriyana Andreeva PhD

111; 113

a.andreeva@ue-varna.bg

https://scholar.google.com/citations?user=0P6Xq9QAAAAJ&hl=bg

CV

Ръководител Катедра "Правни науки"
Директор ЦМО
Ръководител УЦМ

Office hours

Wednesday, Office 113: 08:15-10:15

Office hours for students

Tuesday, Office 113 / meet.google.com/zzk-dcif-qsa конферентна връзка за провеждане на консултации: 10:00-12:00

Each weekday, -

Pending exam dates

14 Mar 2023, Office тестови център, зала 56: 11:00-12:00

18 Apr 2023, Office тестови център,зала 56: 11:00-12:00

Programme Subject Year Group Room Date Hour
Judicial Administration Specialized Seminar 4 4 1-221 23.05.2023 14:00 - 16:00
Digital Media and PR Principles of Law 1 10 1-56 06.06.2023 14:00 - 15:00
Marketing Principles of Law 1 11 1-56 06.06.2023 12:00 - 13:00
Marketing Principles of Law 1 12 1-56 06.06.2023 13:00 - 14:00
Digital Media and PR Principles of Law 1 9 1-56 07.06.2023 12:00 - 13:00
Logistics Principles of Law 1 15 1-56 07.06.2023 11:00 - 12:00
Agricultural Business Principles of Law 1 4 1-56 08.06.2023 15:00 - 16:00
Economics and Trade Principles of Law 1 13 1-56 08.06.2023 16:00 - 17:00
Industrial Business and Entrepreneurship Principles of Law 1 14 1-56 08.06.2023 14:00 - 15:00
International Economic Relations Principles of Law 1 28 1-56 09.06.2023 11:00 - 12:00
International Economic Relations Principles of Law 1 29 1-56 09.06.2023 12:00 - 13:00
Tourism Principles of Law 1 32 1-56 09.06.2023 10:00 - 11:00
Accounting and Audit Principles of Law 1 18 1-56 13.06.2023 15:00 - 16:00
Accounting and Audit Principles of Law 1 19 1-56 13.06.2023 16:00 - 17:00
Business digital technologies Principles of Law 1 8 1-56 14.06.2023 14:00 - 15:00
Finance Principles of Law 1 22 1-56 14.06.2023 13:00 - 14:00
Finance Principles of Law 1 23 1-56 14.06.2023 12:00 - 13:00
Accounting and Finance Principles of Law 1 20 1-56 15.06.2023 10:00 - 11:00
Accounting and Finance Principles of Law 1 21 1-56 15.06.2023 11:00 - 12:00
Insurance and Security Principles of Law 1 24 1-56 15.06.2023 12:00 - 13:00
Tourism Principles of Law 1 30 1-55 16.06.2023 11:00 - 12:00
Tourism Principles of Law 1 31 1-56 16.06.2023 11:00 - 12:00
Tourism Principles of Law 1 33 1-56 16.06.2023 12:00 - 13:00
Business and Management - in English Principles of Law 1 25 1-56 19.06.2023 11:00 - 12:00
International Business - in English Principles of Law 1 26 1-56 19.06.2023 10:00 - 11:00
Management Principles of Law 1 1 1-56 20.06.2023 11:00 - 12:00
Management Principles of Law 1 2 1-56 20.06.2023 12:00 - 13:00
Business Economics Principles of Law 1 5 1-56 20.06.2023 10:00 - 11:00
Real Estate and Investments Principles of Law 1 6 1-56 21.06.2023 12:00 - 13:00
Entrepreneurship and Investment Management Principles of Law 1 7 1-56 21.06.2023 13:00 - 14:00
Judicial Administration Principles of Law 1 3 1-56 22.06.2023 12:00 - 13:00
Commodities Science and Customs Activity Principles of Law 1 16 1-55 22.06.2023 12:00 - 13:00
Commodities Science and Customs Activity Principles of Law 1 17 1-55 22.06.2023 12:00 - 13:00
International Tourism - in Russian Principles of Law 1 45 1-55 22.06.2023 10:00 - 11:00
Type Year Publication
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 340-350., ISSN(печатно) ISSN 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022. 34
Учебно помагало 2023
Варна : ФИЛ ООД, 2023, 76., ISBN(печатно) 978-954-9741-55-1 / Линк
Доклад 2023
INTCESS 2023 - 10th International Conference on Education & Education of Social Sciences, 23-25 January 2023, Istanbul, Turkey : Hybrid Conference : Proceedings, Istanbul : Ocerint Publ., 2023, 102-108., ISBN(онлайн) 978-605-72065-0-3 / DOI https://doi.org/10.51508/intcess.202319 / Линк
Други 2023
Варна : ФИЛ ООД, 2023, 57., ISBN(онлайн) 978-954-9741-54-4 / Линк
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 120-130., ISSN(печатно) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022.11
Монография 2023
Варна : Наука и икономика , 2023, 270., ISSN(печатно) 978-954-21-1136-8 / Линк
Статия 2023
Стратегии на образователната и научната политика : Научно списание, София : Аз-буки, Год. 31, 2023, 2, 136-153., ISSN(печатно) 1310–0270, ISSN(онлайн) 1314–85751 / DOI https://doi.org/10.53656/str2023-2-2-con / Web of Science / Линк
Доклад 2023
INTCESS 2023 - 10th International Conference on Education & Education of Social Sciences, 23-25 January 2023, Istanbul, Turkey : Hybrid Conference : Proceedings, Istanbul : Ocerint Publ., 2023, 191-196., ISBN(онлайн) 978-605-72065-0-3 / DOI https://doi.org/10.51508/intcess.202333 / Линк
Статия 2022
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2022, 2, 35-52., ISSN(печатно) ISSN 2738-8719 / Линк
Доклад 2022
Образование, наука и дигитални иновации - синергия за професионален път : Сборник с долади : Национална кръгла маса ..., 19 ноември 2021, Варна : ВСУ Черноризец Храбър DOI: https://doi.org/10.36997/ESDI2021, 2022, 62-71., ISBN(печатно) 978-954-715-721-7
Overview of all publications