University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Violeta Vladova-Ivanova, PhD

Chief Assist. Prof. Violeta Vladova-Ivanova, PhD
Office hours for students

Thursday, Office 509: 13:30-14:30

Online consultations

Tuesday, Online room link: https://meet.google.com/xpa-tueu-vwt, 15:30-16:30

Pending exam dates

19 Oct 2023, Office 509: 13:30-14:30

23 Nov 2023, Office 509: 13:30-14:30

Subject Year and Programme
Labour and Insurance Law Year 3, СО (Full-time)
Labour and Insurance Law Year 3, СФ (Full-time)
Labour and Insurance Law * Year 3, СО (Distance learning)
Labour and Insurance Law Year 4, СА (Full-time)
Consumer Law Year 3, СА (Full-time)
Insurance Transactions Year 4, ССиЗ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
11:15 13:00 2-226 Seminar Labour and Insurance Law 1 20
11:15 13:00 2-226 Seminar Labour and Insurance Law 2 21
13:30 15:00 2-228 Lecture Insurance Transactions 25
Wednesday
11:15 13:00 2-217 Seminar Labour and Insurance Law 1 18
11:15 13:00 2-217 Seminar Labour and Insurance Law 2 19
Thursday
11:15 13:00 2-228 Seminar Consumer Law 3
Friday
09:15 11:00 H-207 Seminar Labour and Insurance Law 4
11:15 13:00 H-208 Seminar Insurance Transactions 25
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Insurance and Security Insurance Transactions 4 25 1-306 25.01.2024 08:00 - 10:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Други 2023
Варна : ФИЛ ООД, 2023, 57., ISBN(онлайн) 978-954-9741-54-4 / Линк
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 210-222., ISSN(печатно) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022.20
Монография 2022
Варна : Унив. изд. на ВСУ Черноризец Храбър, 2022, 188., ISBN(печатно) 978-954-715-723-1
Статия 2022
Норма, София : Сиела Норма АД, 2022, 4, 40-57., ISSN(печатно) 1314-5126, ISSN(онлайн) 1314-5118 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 264., ISBN(печатно) 978-954-21-1113-9
Доклад 2021
Медиацията в различните обществени сфери : Сборник с доклади от национална научна конференция, 11 май 2021, Варна : Наука и икономика, 2021, 108-118., ISSN(печатно) 2738-8794 / DOI 10.36997/MDPS2021.10
Учебно помагало 2020
София : Direct Services, 2020, 166., ISBN(печатно) 978-619-7671-00-1
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2019, 411 - 418.
Статия 2019
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 1, 40 - 52.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2019, 398 - 410.
Overview of all publications