University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Mariya Kehayova-Stoycheva PhD

Assoc. Prof. Mariya Kehayova-Stoycheva PhD

Assoc. Prof. Mariya Kehayova-Stoycheva PhD

507

+359882164698

kehajova_m@ue-varna.bg

CV

Ръководител на Център за социални изследвания

Office hours for students

Tuesday, Office 507: 13:30-15:30

Pending exam dates

21 Mar 2023, Office 507: 13:30-15:00

18 Apr 2023, Office 507: 13:30-15:00

Subject Year and Programme
Management and Marketing Year 5, МЧР-ДНДО (Full-time)
Management and Marketing Year 5, МТБ-ДНДО (Full-time)
Management and Marketing Year 5, МТБ-СПН (Full-time)
Management and Marketing Year 5, ПМАВ-ДНДО (Full-time)
Management and Marketing Year 5, МО-ДНДО (Full-time)
Marketing Studies Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Marketing Project Management Year 4, ДМПР (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
16:15 18:00 316 Lecture Management and Marketing 39, 40, 41, 61, 62
Tuesday
10:15 13:00 434 Lecture Marketing Studies 11, 12
Thursday
10:15 13:00 220 Lecture Marketing Project Management 2 11, 12
Friday
13:30 16:00 2-219 Lecture Marketing Project Management 11, 12
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Digital Media and PR Marketing Project Management 4 11 1-55 03.05.2023 13:00 - 14:00
Digital Media and PR Marketing Project Management 4 12 1-55 03.05.2023 14:00 - 15:00
Sales Management and Merchandising Sales Behaviour 5 32 1-58 05.05.2023 15:00 - 16:00
Sales Management and Merchandising- ESM Sales Behaviour 5 33 1-58 05.05.2023 15:00 - 16:00
Sales Management and Merchandising-OSOA Sales Behaviour 6 59 1-58 05.05.2023 15:00 - 16:00
Sales Management and Merchandising Information Technology in Sales 5 32 Н-202 12.05.2023 15:00 - 17:00
Sales Management and Merchandising- ESM Information Technology in Sales 5 33 Н-202 12.05.2023 15:00 - 17:00
Sales Management and Merchandising-OSOA Information Technology in Sales 6 59 Н-202 12.05.2023 15:00 - 17:00
Marketing Marketing Studies 2 11 1-438 02.06.2023 12:00 - 14:00
Marketing Marketing Studies 2 12 1-438 02.06.2023 14:00 - 16:00
Bank Management-OSOA Management and Marketing 5 49 1-55 03.06.2023 16:00 - 17:00
Finance and Innovations Management and Marketing 5 50 1-55 03.06.2023 16:00 - 17:00
Corporate Business and Governance-OSOA Management and Marketing 5 51 1-55 03.06.2023 16:00 - 17:00
Logistics Management-OSOA Management and Marketing 5 52 1-55 03.06.2023 16:00 - 17:00
Agricultural Business-OSOA Management and Marketing 5 53 1-55 03.06.2023 16:00 - 17:00
Business Consulting-OSOA Management and Marketing 5 54 1-55 03.06.2023 16:00 - 17:00
Sales Management and Merchandising-OSOA Management and Marketing 5 55 1-55 03.06.2023 16:00 - 17:00
Advertising and Media Communications-OSOA Management and Marketing 5 56 1-55 03.06.2023 16:00 - 17:00
Marketing And Brand Management Management and Marketing 5 57 1-55 03.06.2023 16:00 - 17:00
Finance and Innovations Management and Marketing 5 58 1-55 03.06.2023 16:00 - 17:00
Corporate Business and Governance-SPF Management and Marketing 5 59 1-55 03.06.2023 16:00 - 17:00
Business Consulting-SPF Management and Marketing 5 63 1-55 03.06.2023 16:00 - 17:00
Human Resources Management-OSOA Management and Marketing 5 39 1-55 14.06.2023 15:00 - 16:00
International Tourist Business-OSOA Management and Marketing 5 40 1-55 14.06.2023 15:00 - 16:00
International Tourist Business-SPF Management and Marketing 5 41 1-55 14.06.2023 15:00 - 16:00
Public Management and Administrative Authority Management and Marketing 5 61 1-55 14.06.2023 15:00 - 16:00
Management Of Organizations Management and Marketing 5 62 1-55 14.06.2023 15:00 - 16:00
Accounting and Auditing-OSOA Management and Marketing 5 43 1-56 17.06.2023 14:00 - 15:00
Civil Engineering Entrepreneurship and Real Estate - OSOA Management and Marketing 5 44 1-56 17.06.2023 14:00 - 15:00
Project Management Management and Marketing 5 45 1-56 17.06.2023 14:00 - 15:00
Information Management In Business Management and Marketing 5 46 1-56 17.06.2023 14:00 - 15:00
International Tourist Business-OSOA Management and Marketing 5 47 1-56 17.06.2023 14:00 - 15:00
International Tourist Business-SPF Management and Marketing 5 48 1-58 17.06.2023 13:00 - 14:00
Information Management In Business Management and Marketing 5 60 1-56 17.06.2023 14:00 - 15:00
Type Year Publication
Статия 2023
Studies in Business and Economics, Sciendo, 18, 2023, 1, 129-148. / DOI 10.2478/sbe-2023-0008 / Линк
Статия 2022
Education, Research and Business Technologies : Proceedings of 20th International Conference on Informatics in Economy (IE 2021), Singapore : Springer Publ., 2022, 237-247. - (Smart Innovation, Systems and Technologies Book Ser. ; Vol. 276)., ISSN(печатно) 21903018, ISBN(печатно) 978-981-16-8865-2, ISBN(онлайн) 978-981-16-8866-9 / DOI 10.1007/978-981-16-8866-9 / Scopus
Доклад 2022
3th International Conference on the Economics of the Decoupling (ICED), 30 November - 1 December 2021, Zagreb, Croatia, Zagreb : University of Zagreb, 2022, 207-220., ISSN(печатно) 2706-3801, ISSN(онлайн) 2718-3092 / Линк
Доклад 2022
Образование, наука и дигитални иновации - синергия за професионален път : Сборник с доклади : Национална кръгла маса ... , 19 ноем. 2021 г., Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2022, 19-23., ISBN(печатно) 978-954-715-721-7 / DOI 10.36997/ESDI2021
Доклад 2020
Совместное создание ценности в вузе в цифровую эпоху: развитие предметных областей: роли преподавателей и обучающихся» : материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции «Плехановский форум преподавателей», Москва : ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2020, 144 - 150., ISBN(печатно) 978-5-7307-1629-2 : 201.04 / Линк
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 626 - 636., ISBN(онлайн) 978-954-21-1038-5 / Линк
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес, 2020, 207. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 9). ., ISBN(онлайн) 978-619-210-050-6 / Линк
Статия 2019
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN-Assoc. for Inform. Communication Technology, 8, 2019, 4, 1107-1112., ISSN(печатно) 2217-8309, ISSN(онлайн) 2217-8333 / DOI 10.18421/TEM84-01 / Scopus / Web of Science
Учебник 2019
София : Изд. комплекс УНСС, 2019, 470., ISBN(печатно) , ISBN(онлайн) 978-619-232-177-2
Статия 2018
Ekonomiczne Problemy Uslug [Cywilizacja informacyjna i jej oddziaIywanie na transformacje gospodarcza i spoIeczna : T. 2], Szczecin : Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego, 2, 2018, 2 (131), 237 - 254., ISSN(печатно) 1896-382X, ISSN(онлайн) 2353-28661 / DOI 10.18276/epu.2018.131/2-23
Overview of all publications