University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Gergana Slavova-Stefanova PhD

Assoc. Prof. Gergana Slavova-Stefanova PhD

Assoc. Prof. Gergana Slavova-Stefanova PhD

519

ggss@ue-varna.bg

CV

Преподавани дисциплини: Микро икономика; Макро икономика; Предприемачество ( основен курс); Световно селско стопанство; Предприемачество в аграрната сфера; Мениджмънт на аграрното предприятие; Европейски програми и проекти за финансиране на аграрния бизнес; Селски туризъм;Нетрадиционни дейности; Международен агробизнес;Kонтрол и безопасност на храните; Управление на проекти; Интегриран мениджмънт; Мениджмънт в аграрния бизнес;Екологичен туризъм; Екологични практики в аграрния бизнес;Екологични рискове, кризи и екологична сигурност;Управление на екологични проекти; Екологични практики в бизнеса(по отрасли);

Office hours for students

Thursday, Office 519 или връзка към линкаhttps://meet.google.com/nvt-sojs-wui Номер за набиране: (US) +1 405-458-8482 ПИН: 542 623 894# : 11:00-13:00

Thursday, Office 519 кабинет: 11:00-13:00

Pending exam dates

09 Mar 2023, Office 549: 11:00-13:00

01 Jan 1970, Office 519: 11:00-13:00

Subject Year and Programme
Commercial Entrepreneurship Year 3, ИК.И Т. (Full-time)
Business Project Management Year 5, БК-СНУ (Distance learning)
Business Project Management Year 6, БК-ДНДО (Distance learning)
Business Project Management Year 6, БК-СПН (Distance learning)
Non-traditional Activities in Rural Areas Year 4, АБ (Full-time)
Environmental Practices in Agribusiness Year 3, АБ (Full-time)
Management of Agribusiness Year 4, АБ (Full-time)
Project Management in Agribusiness Year 5, АБ (Distance learning)
Project Management in Agribusiness Year 5, АБ-СНУ (Distance learning)
Project Management in Agribusiness Year 6, АБ-ДНДО (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
13:30 15:00 2-318 Lecture Environmental Practices in Agribusiness 4
Tuesday
10:15 13:00 2-317 Lecture Management of Agribusiness 5
13:30 15:00 2-317 Seminar Non-traditional Activities in Rural Areas 5
Wednesday
13:30 15:00 2-316 Lecture Non-traditional Activities in Rural Areas 5
15:15 17:00 2-316 Seminar Management of Agribusiness 5
Thursday
11:15 13:00 2-129 Seminar Commercial Entrepreneurship 13
Friday
11:15 13:00 2-225 Seminar Environmental Practices in Agribusiness 4
2023-10-05 (Thursday)
16:15 18:00 Е-1 Lecture Business Project Management 33, 54, 63
2023-10-06 (Friday)
16:15 18:00 Е-1 Lecture Business Project Management 33, 54, 63
2023-10-09 (Monday)
08:15 10:00 Е-1 Lecture Business Project Management 33, 54, 63
2023-10-10 (Tuesday)
15:15 17:00 Е-2-1 Lecture Project Management in Agribusiness 31, 32, 53
2023-10-12 (Thursday)
08:15 10:00 Е-2 Lecture Project Management in Agribusiness 31, 32, 53
2023-10-13 (Friday)
08:15 11:00 Е-2-2 Seminar Business Project Management 33, 54, 63
16:15 18:00 Е-2-1 Lecture Project Management in Agribusiness 31, 32, 53
2023-10-16 (Monday)
10:15 13:00 Е-2-1 Seminar Project Management in Agribusiness 31, 32, 53
2023-10-17 (Tuesday)
08:15 10:00 Е-2-1 Seminar Project Management in Agribusiness 31, 32, 53
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2023
Current Trends and Challenges for Forest-Based Sector: Carbon Neutrality and Bioeconomy : 16th International Scientific Conference WoodEMA 2023, June 14th-16th, Prague, Czech Republic : Proceedings, Prague, Czech Republic : WoodEMA, 2023, 155-159., ISBN(печатно) 978-953-8446-01-6, ISBN(онлайн) 978-953-8446-01-6 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 3, 139-147., ISSN(печатно) 1314-7390 , ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2022
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 30 септември 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 246-252., ISBN(онлайн) 978-954-21-1138-2 / Линк
Доклад 2022
Crisis Management and Safety Foresight in Forest-Based Sector and SMEs Operating in the Global Environment : 15th International Scientific Conference WoodEMA 2022, June 8th - 10th 2022, Trnava, Slovakia : Proceedings, Zagreb : WoodEMA , 2022, 131-138., ISBN(печатно) 978-953-8446-00-9 / Scopus / Линк
Доклад 2022
Crisis Management and Safety Foresight in Forest-Based Sector and SMEs Operating in the Global Environment : 15th International Scientific Conference WoodEMA 2022, June 8th - 10th 2022 : Proceedings, Zagreb : WoodEMA, 2022, 383-389., ISBN(печатно) 978-953-8446-00-9 / Scopus / Линк
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 105-114., ISBN(онлайн) 978-954-21-1086-6
Доклад 2021
14th International Scientific Conference -The Response of the Forest-Based Sector to Changes in the Global Economy, Koper : University of Ljubljana, 2021, 285-290., ISBN(печатно) 978-961614441-4 / Scopus
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика , 2021, 105-112.
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септ. 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 52-57., ISBN(печатно) 978-954-21-1092-7 / Линк
Статия 2021
Trakia Journal of Sciences, ISSN 1313-3551, Trakia University, 1, 2021, 19, 40-48.
Overview of all publications