University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Gergana Slavova-Stefanova PhD

Assoc. Prof. Gergana Slavova-Stefanova PhD

Assoc. Prof. Gergana Slavova-Stefanova PhD

519

ggss@ue-varna.bg

CV

Преподавани дисциплини: Микро икономика; Макро икономика; Предприемачество ( основен курс); Световно селско стопанство; Предприемачество в аграрната сфера; Мениджмънт на аграрното предприятие; Европейски програми и проекти за финансиране на аграрния бизнес; Селски туризъм;Нетрадиционни дейности; Международен агробизнес;Kонтрол и безопасност на храните; Управление на проекти; Интегриран мениджмънт; Мениджмънт в аграрния бизнес;Екологичен туризъм; Екологични практики в аграрния бизнес;

Office hours for students

Monday, Office 519: 11:15-13:15

Pending exam dates

12 Oct 2020, Office 519: 11:15-13:15

23 Nov 2020, Office 519: 11:15-13:15

14 Dec 2020, Office 519: 11:15-13:15

Subject Year and Programme
Introduction to Entrepreneurship Year 2, БИС (Full-time)
Introduction to Entrepreneurship Year 2, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Introduction to Entrepreneurship Year 2, МИО (Full-time)
Introduction to Entrepreneurship Year 2, ИК.И Т. (Full-time)
International Agribusiness Year 3, АБ (Full-time)
Non-traditional Activities in Rural Areas Year 4, АБ (Full-time)
Rural Tourism Year 6, АБ-ДНДО (Full-time)
Environmental Practices in Agribusiness Year 3, АБ (Full-time)
Management of Agribusiness Year 4, АБ (Full-time)
Management and Organization in Agribusiness Year 6, АБ-ДНДО (Full-time)
European Programmes and Projects in Agribusiness Year 6, АБ-ДНДО (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
09:15 11:00 H-101 Seminar International Agribusiness 18
Wednesday
13:30 15:00 2-217 Lecture International Agribusiness 18
Thursday
09:15 11:00 232 Seminar Introduction to Entrepreneurship 36, 37, 39
11:15 13:00 434 Seminar Introduction to Entrepreneurship 10, 16, 17
2021-02-23 (Tuesday)
11:15 12:00 Н-107 Lecture Rural Tourism 74
12:15 13:00 Н-107 Seminar Rural Tourism 74
Type Year Publication
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 303 - 314.
Доклад 2020
Икономическо развитие и политики - реалности и перспективи : Юбилейна международна научна конференция, посветена на 70-год. на Института за икономически изследвания при БАН, 21 - 22 ноември 2019 г., София , София : Институт за икономически изследвания при БАН, 2020, 601 - 609.
Статия 2020
Пари и култура = Money and Culture, София : ВУЗФ, 2020, 3, 57 - 70.
Доклад 2019
75 години Съюз на учените в България - в полза на науката и образованието : Доклади от Национална научна конференция, 26 - 28 септ. 2019 г., МДУ Фредерик Жолио-Кюри, Св. Св. Константин и Елена, Варна, Варна : Съюз на учените в България, 2019, 276 - 284. ISBN 978-954-397-045-2.
Доклад 2019
Устойчиво управление на човешките ресурси в съвременната икономическа реалност : Сборник с доклади от Национална кръгла маса, организирана от ИУ - Варна, 25 окт. 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2019, 188 - 201.
Статия 2019
Trakia Journal of Sciences. Scientific Serial Published by Trakia University. Social Science, Stara Zagora : Trakia University, 17, 2019, Suppl. 1, 619 - 626.
Доклад 2019
Digitalisation and Circular Economy: Forestry and Forestry Based Industry Implications : Proceedings of Scientic Papers : 12th Woodema Annual International Scientific Conference, September, 11th - 13th, Varna, Bulgaria , Sofia : Union of Scientists of Bulgaria, 2019, 61 - 67.
Статия 2019
Trakia Journal of Sciences. Scientific Serial Published by Trakia University. Social Science, Stara Zagora : Trakia University, 17, 2019, Suppl. 1, 619 - 626.
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие, София : ЛТУ, 78, 2019, 1, 22 - 28.
Статия 2019
Trakia Journal of Sciences. Scientific Serial Published by Trakia University. Social Science, Stara Zagora : Trakia University, 17, 2019, Suppl. 1, 471 - 479.
Overview of all publications