University of Economics – Varna

Prof. Nadya Kostova, PhD

Prof. Nadya Kostova, PhD

Prof. Nadya Kostova, PhD

112 Виртуална стая за консултации https://meet.google.com/bjs-swpz-sam?authuser=1&hl=bg

n.kostova@ue-varna.bg

CV

Office hours

Each weekday, -

Office hours for students

Friday, Office 112: 13:00-14:00

Online consultations

Tuesday, Online room link: Виртуална стая за консултации https://meet.google.com/bjs-swpz-sam?authuser=1&hl=bg, 11:00-12:00

Pending exam dates

30 Oct 2023, Office 122: 15:15-

04 Dec 2023, Office 122: 15:15-

Subject Year and Programme
Financial Analysis Year 4, СО (Full-time)
Financial Analysis * Year 4, СО (Distance learning)
Specialized Seminar Year 4, СФ (Full-time)
Accounting Theory Year 2, АБ (Full-time)
Accounting Theory Year 2, ДМПР (Full-time)
Accounting Theory Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Accounting Theory Year 2, ИК.И Т. (Full-time)
Accounting Theory Year 2, ИБП (Full-time)
Accounting Theory Year 2, ЛОГИСТ. (Full-time)
Tax and Legal Regulation of Real Estate Operations * Year 5, СПНС
Tax and Legal Regulation of Real Estate Operations * Year 5, СПНС-СНУ
Tax and Legal Regulation of Real Estate Operations * Year 6, СПНС-ДНДО
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
15:15 18:00 122 Lecture Accounting Theory 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Wednesday
16:15 18:00 2-132 Seminar Specialized Seminar 21
Thursday
09:15 11:00 232 Lecture Specialized Seminar 1 21, 22
Friday
11:15 13:00 127Г Lecture Financial Analysis 19, 20
2023-10-23 (Monday)
11:15 13:00 H-208 Lecture Tax and Legal Regulation of Real Estate Operations 13, 14, 44
2023-10-24 (Tuesday)
11:15 13:00 H-207 Lecture Tax and Legal Regulation of Real Estate Operations 13, 14, 44
2023-10-30 (Monday)
08:15 11:00 448 Lecture Tax and Legal Regulation of Real Estate Operations 13, 14, 44
2023-10-31 (Tuesday)
13:30 16:00 448 Lecture Tax and Legal Regulation of Real Estate Operations 13, 14, 44
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Accounting and Finance Specialized Seminar 4 21 1-222 11.01.2024 10:00 - 12:00
Accounting and Finance Specialized Seminar 4 22 1-222 11.01.2024 12:00 - 14:00
Marketing Accounting Theory 2 11 1-437 12.01.2024 09:00 - 11:00
Marketing Accounting Theory 2 12 1-437 12.01.2024 11:00 - 13:00
Construction Entrepreneurship and Real Property Tax and Legal Regulation of Real Estate Operations 5 13 1-58 12.01.2024 13:00 - 14:00
Construction Entrepreneurship and Real Property - ESM Tax and Legal Regulation of Real Estate Operations 5 14 1-58 12.01.2024 13:00 - 14:00
Construction Entrepreneurship and Real Property - OSOA Tax and Legal Regulation of Real Estate Operations 6 44 1-58 12.01.2024 13:00 - 14:00
Digital Media and PR Accounting Theory 2 9 1-50 15.01.2024 09:00 - 11:00
Digital Media and PR Accounting Theory 2 10 1-438 15.01.2024 13:00 - 15:00
Accounting and Audit Financial Analysis 4 19 1-58 16.01.2024 10:00 - 11:00
Accounting and Audit Financial Analysis 4 20 1-58 16.01.2024 11:00 - 12:00
Economics and Trade Accounting Theory 2 13 1-438 17.01.2024 11:00 - 13:00
Industrial Business and Entrepreneurship Accounting Theory 2 14 1-438 17.01.2024 09:00 - 11:00
Agricultural Business Accounting Theory 2 4 1-53 18.01.2024 11:00 - 13:00
Logistics Accounting Theory 2 15 1-50 18.01.2024 09:00 - 11:00
Accounting and Audit Financial Analysis 4 45 eLearn 20.01.2024 13:00 - 15:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Монография 2023
София : ИК Труд и право, 2023, 548., ISBN(печатно) 978-954-608-310-4 / Линк
Доклад 2023
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 35-46., ISBN(печатно) 978-954-21-1137-5 / Линк
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 93-105., ISSN(печатно) 2603-5073, ISSN(онлайн) 2603-5073
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2022, 261-266., ISBN(онлайн) ISBN 978-954-21-1133-7 / Линк
Статия 2021
Е-Списание -ИДЕС , https://www.ides.bg/e-journal/2021/issue/06-ib-2021-n-kostova, ИДЕС, Год. 15, 2021, Извънреден брой, 1-17., ISSN(онлайн) 1311-1183 / Линк
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 348 с.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. Счетоводна отчетност, Варна : Наука и икономика , 2019, 49 - 61.
Учебник 2019
Варна : Бизнес практика Актив ООД , 2019, 347 с.
Монография 2018
Варна : Знание и бизнес, 2018, 160.
Доклад 2018
Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикатекства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса ..., 15 ноември 2018 г., Варна : Наука и икономика, 2018, 187 - 197.
Overview of all publications