University of Economics – Varna

Prof. Nadya Kostova PhD

Prof. Nadya Kostova PhD

202 Виртуална стая за консултации https://meet.google.com/bjs-swpz-sam?authuser=1&hl=bg

n.kostova@ue-varna.bg

CV

Office hours

Tuesday, Office 202: 10:00-12:00

Each weekday, -

Office hours for students

Monday, Office 202: 10:30-12:30

Pending exam dates

23 Nov 2020, Office 1-323: 13:30-15:00

14 Dec 2020, Office 1-323: 13:30-15:00

Subject Year and Programme
Financial Analysis Year 4, СО (Full-time)
Financial Analysis Year 5, СК-СНУ (Part-time)
Financial Analysis Year 5, СК-СНУ (Full-time)
Financial Analysis Year 6, СК-ДНДО (Full-time)
Financial Analysis Year 6, СК-СПН (Part-time)
Financial Analysis Year 6, СК-ДНДО (Part-time)
Accounting Theory Year 2, МИО (Full-time)
Accounting Theory Year 2, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Taxation Year 5, СК (Part-time)
Taxation Year 5, СК-СНУ (Part-time)
Taxation Year 6, СК-ДНДО (Part-time)
Taxation Year 6, СК-СПН (Part-time)
Taxation and Insurance Process Year 5, СК (Part-time)
Tax and Legal Regulation of Real Estate Operations Year 5, СПНС-СНУ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
2021-02-01 (Monday)
13:30 16:16 128 Lecture Taxation 30, 31, 65, 66
2021-02-02 (Tuesday)
09:00 12:38 128 Lecture Taxation 30, 31, 65, 66
2021-02-03 (Wednesday)
12:38 16:16 128 Lecture Taxation 30, 31, 65, 66
2021-02-04 (Thursday)
09:00 12:38 128 Lecture Taxation and Insurance Process 30
2021-02-06 (Saturday)
09:00 11:46 128 Lecture Taxation 30, 31, 65, 66
2021-02-07 (Sunday)
09:00 12:38 128 Lecture Taxation and Insurance Process 30
2021-02-08 (Monday)
15:00 18:38 128 Lecture Taxation and Insurance Process 30
2021-02-09 (Tuesday)
09:00 12:38 128 Lecture Taxation 30, 31, 65, 66
Type Year Publication
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 348 с.
Учебник 2019
Варна : Бизнес практика Актив ООД , 2019, 347 с.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. Счетоводна отчетност, Варна : Наука и икономика , 2019, 49 - 61.
Монография 2018
Варна : Знание и бизнес, 2018, 160.
Доклад 2018
Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикатекства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса ..., 15 ноември 2018 г., Варна : Наука и икономика, 2018, 187 - 197.
Студия 2017
Наръчник на икономиста, Плутон-1, 2017, 1, 42-76.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, с. 119 - 130.
Доклад 2016
Mеждународна научно-практическа конференция „Строително предприемачество и недвижима собственост, Сборник с доклади от 31-ва международна научно-практическа конференция – ноември 2016, Унив. изд. "Наука и икономика", 2016, 90-100.
Статия 2016
сп. Известия на Съюза на учените – Варна, Серия „Икономически науки“, 2016, 2, 5-14.
Студия 2016
Годишник. Икономически университет - Варна , Варна : Наука и икономика, 87, 2016, с. 59 - 122.
Overview of all publications