University of Economics – Varna

Prof. Nadya Kostova PhD

Prof. Nadya Kostova PhD

Prof. Nadya Kostova PhD

202 Виртуална стая за консултации https://meet.google.com/bjs-swpz-sam?authuser=1&hl=bg

n.kostova@ue-varna.bg

CV

Office hours

Wednesday, Office 202: 10:00-12:00

Each weekday, -

Office hours for students

Monday, Office 202: 10:30-12:30

Pending exam dates

27 Mar 2023, Office Н 212: 13:30-16:00

24 Apr 2023, Office Н 212: 13:30-16:00

Subject Year and Programme
Financial Analysis Year 4, СФ (Full-time)
Specialized Seminar Year 4, СО (Full-time)
Taxation Year 5, СК (Full-time)
Taxation Year 5, СК-СНУ (Full-time)
Taxation and Insurance Process Year 5, СК (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
13:30 16:00 H-212 Lecture Taxation 1, 2
16:15 19:00 H-212 Lecture Taxation 1 1, 2
Tuesday
10:15 13:00 H-212 Lecture Taxation and Insurance Process 1
13:30 16:00 127Г Lecture Specialized Seminar 22, 23, 24
Wednesday
13:30 16:00 122 Lecture Financial Analysis 25, 26
Friday
07:30 10:00 220 Lecture Specialized Seminar 22, 23, 24
Type Year Publication
Доклад 2023
Сборник с доклади от научно-практическа конференция "Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности" , Издателство „Наука и икономика“, Икономически университет – Варна, 2023, 35-46., ISBN(печатно) 978-954-21-1137-5
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2022, 261-266., ISBN(онлайн) ISBN 978-954-21-1133-7 / Линк
Статия 2021
Е-Списание -ИДЕС , https://www.ides.bg/e-journal/2021/issue/06-ib-2021-n-kostova, ИДЕС, Год. 15, 2021, Извънреден брой, 1-17., ISSN(онлайн) 1311-1183 / Линк
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 348 с.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. Счетоводна отчетност, Варна : Наука и икономика , 2019, 49 - 61.
Учебник 2019
Варна : Бизнес практика Актив ООД , 2019, 347 с.
Доклад 2018
Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикатекства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса ..., 15 ноември 2018 г., Варна : Наука и икономика, 2018, 187 - 197.
Монография 2018
Варна : Знание и бизнес, 2018, 160.
Студия 2017
Наръчник на икономиста, Плутон-1, 2017, 1, 42-76.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, с. 119 - 130.
Overview of all publications