Social Sciences Research Network

SSRN (Social Sciences Research Network) е световна колаборация на повече от 241 000 автори и 1.7 млн. ползватели, посветена на бързото разпространение на изследванията в обществените науки. Платформата представлява поредица от специализирани изследователски мрежи в области като: Счетоводство; Икономикс; Предприемачество; Финанси; Лидерство; Мениджмънт; Корпоративно управление; Иновации; Право; Маркетинг; Устойчивост; Социални и хуманитарни науки; Антропология; Е-търговия. Преобладаващата част от документите се разпространяват преди да са предадени за публикуване в научни списания или сборници. Това позволява на авторите да включат коментари и предложения във финалната версия на труда си. Значителен брой от документите са в пълен текст. Авторите могат да качват изследванията си (статии, работни документи, материали от конференции) безплатно.