Кандидатстване за стипендии по ПМС №90/2000 г. за зимен семестър на учебната 2016/2017 година

Кандидатстване за стипендии по ПМС №90/2000 г. за зимен семестър на учебната 2016/2017 година

Виж повече  Срокове, необходими документи и критерии за получаване на стипендии по реда на ПМС №90/2000 г. за зимен семестър на учебната 2016/2017 г.

Заповед за размера на стипендиите за зимен семестър на учебната 2016/2017 г.

Студентите могат да използват и WEB-базираната система за онлайн кандидатстване и подаване на документи за стипендии. Системата ще облекчи кандидатите в комплектоването и подаването на документи, без да е необходимо присъствието им в университета.

Системата ще бъде активна от 13.10.2016 г. Достъпът е чрез регистрацията ви в Студентско състояние.

Системата не отменя възможността за лично подаване на документи в каб. 531, в рамките на работния ден през периода 13.10.2016 г. – 31.10.2016 год.


Забележка: Всички студенти, които са кандидатствали онлайн чрез web - базираната система и са класирани за получаване на стипендия, трябва да представят оригиналните документи на инспектор "Стипендии и общежития". Сроковете за представяне ще бъдат обявени допълнително.