Учебно разписание за ОКС "магистър" - редовно обучение

Учебно разписание за ОКС "магистър" - редовно обучение

Учебно разписание за зимен семестър на уч.  г.


на студентите в ОКС "магистър" - редовно обучение


може да видите в Учебно разписание,


към меню "Бърз достъп" от сайта на университета - http://www.ue-varna.bg