Учебно разписание за студенти ОКС "бакалавър" редовно обучение - зимен семестър на уч. 2012/13г.

П О К А Н А

Томсън Ройтерс и Библиотеката на Икономически университет - Варна

представят на Вашето внимание

Програма за съдействие при управление на резултатите във висшето образование и науката

на 24 март 2016 г. от 14:00 до 15:30 часа  в  рамките на програмата ще се проведе Презентационно-обучителен семинар в зала 221 на Университета със следните основни теми:

  • CONVERIS - Решения от Томсън Ройтерс в помощ на oптимизиране на управлението на научната дейност
  • Извличане на полезни справки за Икономически университет - Варна от базите данни на Томсън Ройтерс

Модератори на семинара:

Марко Зовко, Регионален мениджър на Томсън Ройтерс за Източна Европа, област „Наука и интелектуална собственост“

Цветелина Димитрова, представител на Томсън Ройтерс за България

Презентатор: Тихомир Ценкуловски, Мениджър за стратегически и бизнес решения в отдел „Наука и интелектуална собственост“ на Томсън Ройтерс

Очакваме Ви и вярваме, че ще бъде ползотворно и интересно за Вас!

Библиотека, Икономически университет - Варна

Томсън Ройтерс