Кандидастване за обучение по втора специалност - ОКС "бакалавър"

Кандидастване за обучение по втора специалност - ОКС "бакалавър"

Информация и указания за приемане и обучение на студенти по втора специалност за ОКС "бакалавър" на учебната 2017/2018 година можете да намерите тук.