Свободен достъп до IEEE IEL от EBSCO Information Services

Съдържанието е достъпно от платформата IEEE Xplore до 17.04.2015 от територията на университета.

За повече информация вижте тук.