Конкурси на Фонд "Научни изследвания" за 2018 г.

Научноизследователски институт при ИУ-Варна информира, че Фонд "Научни изследвания" /ФНИ/ обяви следните конкурси за 2018 г. както следва:

  • „КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2018 г.” с прогнозен общ бюджет 9 571 429 лв. и срок за подаване на документи 5.09.2018 г.

  • „КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА – 2018 г.” с прогнозен общ бюджет 5 714 286 лв. и срок за подаване на документи 5.09.2018 г.

  • „КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2018 г.” с прогнозен общ бюджет 1 000 000 лв. и срок за подаване на документи 5.09.2018 г.

  • „КОНКУРС „БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА - 2018 г.” с прогнозен общ бюджет 400 000 лв. и срок за подаване на документи 12.09.2018 г.

  • „КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 г. – БЪЛГАРИЯ – КИТАЙ“ с прогнозен общ бюджет 200 000 лв. и срок за подаване на документи 25.09.2018 г.

  • „КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 г. – БЪЛГАРИЯ – Франция ПО ПРОГРАМА „РИЛА“ с прогнозен общ бюджет 140 000 лв. и срок за подаване на документи 25.09.2018 г.

Документите по конкурсите са публикувани в рубриката „Конкурси/Обявени конкурси“ на интернет страницата на ФНИ: https://www.fni.bg/?q=node/9

За повече информация, моля обръщайте се към сектор "Управление на проекти".