15 август - Ден на Варна

15 август - Ден на Варна

На основание Заповед № РД-14-2039 от 18.07.2018 г.
на ректора на Икономически университет - Варна
 

15 август (сряда) е обявен за неучебен и неприсъствен ден
за преподаватели, студенти и служители на университета и Колежа по туризъм.