ИУ – Варна в престижната международна рейтингова класация на университети U-Multirank за 2018 г.

ИУ – Варна в престижната международна рейтингова класация на университети U-Multirank за 2018 г.

Икономически университет – Варна e един от дванадесетте български университета, които участват в класацията U-Multirank през 2018 г. Той се нарежда сред най-добрите в международното образователно пространство по показатели като: процент дипломирани магистри, процент дипломирани студенти за стандартен срок на обучение, стратегически партньорства и студентска мобилност.

Престижната рейтинговата система U-Multirank е най-голямата световна рейтингова система на висши училища, ориентирана към потребителите. Тя обхваща множество аспекти на висшето образование: научни изследвания, преподаване и учене, международна насоченост, трансфер на знания и регионална значимост. Тазгодишното пето издание на независимата класация, която се подкрепя от Европейския съюз, включва повече от 1 600 университета в 95 държави и проучва мнението на над 100 000 студенти. Това позволява да се демонстрира комплексното представяне на висшите училища и техният потенциал да допринасят за растеж и повече работни места.

Резултатите отразяват целенасочената и усърдна работа на всички звена в университета за повишаване качеството на обучението, разширяване на възможностите на студентите да участват в програми за мобилност и допълнително изграждане на мрежата от академични партньори на ИУ - Варна.

Впечатляващ факт е, че част от катедрите в ИУ - Варна се класират в групата на най-добрите университети в България по отношение на интернационална ориентация на предлаганите магистърски програми. Друга част се представят отлично по отношение на академичен състав с докторски степени, оценки на студентите за полученото образование и преминати студентски стажове.

Въпреки неблагоприятните тенденции в областта на висшето образование в България, Икономически университет - Варна продължава да бъде привлекателен център за желаещите да получат международно признат и ориентиран към съвременните нужди на бизнеса образователен продукт.

Ръководството на университета благодари на всички свои студенти, които участваха в проучването, оцениха придобития си опит във висшето училище и допринесоха високите академични резултати да получат висока международна оценка.