Проф. д-р Пламен Илиев дискутира новите платформи на образованието в 13-тата Световна среща на българските медии в Кишинев

От 4 до 8 октомври 2017 г. , ректорът на ИУ-Варна, проф. д-р Пламен Илиев  участва в медиен форум в Кишинев /Молдова/, организиран от БТА и Асоциацията на българските медии по света, който събра представители на над 30 водещи медии от 15 държави.

Специални гости на 13-атата Световна среща на българските медии бяха българският вицепрезидент Илияна Йотова, под чиито патронаж се проведе проявата и молдовският президент Игор Додон. Участниците, събрани  в Националния музей на историята на Молдова бяха официално  приветствани още от акад. Антон Дончев и Величкия епископ Сионий.

Основната тема на срещата беше „Политики на близостта“, а работните дискусии разгледаха правата на българското малцинство и възможностите за образование на български език, новите платформи на образованието, връзката бизнес-образование-икономика, трансфера на кадри и технологии и отговорността на медиите за съхраняването на българския език.

По темите, свързани с образованието, говориха ректорите на 7 университета в България: проф. д-р Любен Тотев (ректор, Минно-геоложки университет), проф. д-р Людмил Георгиев (Нов Български Университет); доц. Мария Фъртунова (директор, Дирекция „Висше образование”, МОН), проф. д-р Пламен Илиев (ректор, Икономически университет - Варна); доц. д-р Иван Марчевски (ректор, СА „Д.А.Ценов” – Свищов); проф. д-р Христо Бонджолов (ректор, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”); проф. д-р Велизара Пенчева (ректор, Русенски университет „Ангел Кънчев”); проф. д.н.т. Христо Белоев (председател на ОС, Русенски университет„Ангел Кънчев”) и проф. д-р Тодорка Костадинова (зам.-ректор, Медицински университет-Варна).

Проф. д-р Пламен Илиев изрази позиция по темите за дискусия в панела, посветен на висшето образование: „Образованието и бизнесът – за икономика, базирана на знанието“ и  „Новите платформи на образованието“.

Участниците в Тринадесетата световна среща посетиха молдовския град Тараклия, където присъстваха на официалното откриване на пресклуб на БТА. Градът е с близо 85% българско население и се гордее с Тараклийския държавен университет "Григорий Цамблак", в който от 12 г. се преподава на български език.