Международна кръгла маса с участието на представители на Европейския парламент.