Посещение на представители на ИУ-Варна в Китай

По покана на Пекинския университет за чуждестранни изследвания, ИУ-Варна взе участие във форум, организиран в гр. Нинбо от Факултета по икономика и бизнес, община Нинбо и Университет Джъдзян Уанли. На срещата беше лансирана инициатива за сътрудничество между висши училища от Китай и Централна и Източна Европа, която се предвижда да включва ежегодни срещи, двустранно сътрудничество в областта на изследванията и академичния обмен и финансиране на мобилност в рамките на проекта за икономическо сътрудничество по „Пътя на коприната”. В рамките на дискусиите гл. ас. д-р Александър Шиваров, директор на Център за международна образователна дейност и гл. ас. д-р Ваня Кралева, ръководител на отдел "Международно сътрудничество" подкрепиха идеята за обмен на преподаватели и студенти чрез различни форми на партньорство.

    

В резултат от осъществената визита бяха проведени преговори за установяване на партньорство с Пекински университет за чуждестранни изследвания, Университет Солбридж, Южна Корея, както и следните университети от провинция Джъдзян: Университет за чуждестранни изследвания, Факултет по икономика и бизнес; Джъдзянски нормален университет и Университет по финанси и икономика. Последните три университета са разположени в гр. Ханджоу, административен център на провинцията. Посетени бяха и два университета в Шанхай - Факултет по икономика и мениджмънт на Университет Тундзи и Шанхайски университет за финанси и икономика. Университет Тундзи е сред водещите висши училища в класациите на и за магистърски програми по бизнес администрация и поддържа партньорски отношения с множество висши училища в Европа. След проведените разговори се очаква подписването на договори за сътрудничество и реализиране на обмен на преподаватели и студенти по програма „Еразъм+“.