Пробен достъп до Academic Video Online, валиден до 11 март 2016 г.

Пробен достъп до Academic Video Online, валиден до 11 март 2016 г.

 За нуждите на нашите потребители са добавени и следните специализирани бази данни:Alexander Street Press

- Business eBooks Online

- International Business Online

- Human Resource Management Online

- Business Education in Video

За повече информация търсете отдел "Информационно-библиографски" в университетската библиотека - Email: library@ue-varna.bg ; тел. 088 216 4646