Обявени конкурси

Икономически университет - Варна
на основание Решение на Министерски съвет № 343/18.05.2015 г.
и решения на съответните факултети
обявява прием на докторанти за учебната 2015/2016 г. по следните докторски програми:

№ по ред

Област на висшето образование

Професионално направление

Докторска програма

Държавна поръчка

Редовно

Задочно

1.

3. Социални, стопански и правни науки

3.6. Право

Търговско право

1

3

2.

3. Социални, стопански и правни науки

3.7. Администрация и управление

Социално управление

2

2

3.

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Политическа икономия (обща икономическа теория)

1

1

4.

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Финанси

3

-

5.

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Статистика и демография

1

1

6.

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

3

-

7.

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Икономика и управление /строителство и недвижима собственост/

1

1

8.

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Икономика и управление /търговия/

1

1

9.

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Индустриален бизнес

1

-

10.

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Аграрен бизнес

1

1

11.

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Стокознание

1

-

12.

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Оптимално управление на икономически системи

1

1

13.

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Маркетинг

2

1

14.

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Световно стопанство и международни икономически отношения

1

1

15.

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Приложение на изчислителната техника в икономиката

2

16.

3. Социални, стопански и правни науки

3.9. Туризъм

Икономика и управление /туризъм/

3

3

17.

4. Природни науки, математика и информатика

4.6.Информатика и компютърни науки

Информатика

2

-

ОБЩО:

27

16

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 65/25.08.2015 г.

Срок за подаване на документи - от 25.08.2015 г. до 25.10.2015 г.

За документи и информация виж тук.


За контакти:
Отдел "Научноизследователска дейност и докторантура"
Кабинет 503
Тел. 052 830813
Email: doktoranti@ue-varna.bg ; nidd@ue-varna.bg