доц.д-р Виолета Димитрова


Поща violeta_dimitrova@ue-varna.bg
Кабинет 307
Консултации Кабинет: 307, Понеделник, 15:30-17:30
Приемно време Четвъртък 13:30 до 15:30
CV CV_V.Dimitrova_.pdf

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4 Специалност БИ
Управление на продажбите Курс 4 Специалност БИ
У-ние на търговските операции Курс 3 Специалност ИК.И Т.
Търговски сделки и преговори Курс 5 Специалност МО
Търговски сделки и преговори Курс 5 Специалност МО-СНУ
Търговски сделки и преговори Курс 6 Специалност МЕН.-СПН
Търговски сделки и преговори Курс 6 Специалност МЕН.-ДНДО