University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Stoyanka Georgieva, PhD

Assoc. Prof. Stoyanka Georgieva, PhD

Assoc. Prof. Stoyanka Georgieva, PhD

314в

+359882 164693

sstgeorgieva@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Friday, Office 314в: 10:15-11:15

Online consultations

Thursday, Online room link: https://meet.google.com/izk-wefe-ypw, 08:00-09:00

Subject Year and Programme
Management Year 1, ФИНАНСИ (Full-time)
Personnel Management Year 5, МО (Full-time)
Personnel Management Year 5, МО-СНУ (Full-time)
Personnel Management Year 6, МО-ДНДО (Full-time)
Organizational Behaviour * Year 5, МЧР-СНУ (Full-time)
Organizational Behaviour * Year 6, МЧР-ДНДО (Full-time)
European Business Policy Year 5, МО (Full-time)
European Business Policy Year 5, МО-СНУ (Full-time)
European Business Policy Year 6, МО-ДНДО (Full-time)
Formation and Motivation of Human Resources * Year 5, МЧР (Full-time)
Formation and Motivation of Human Resources * Year 5, МЧР-СНУ (Full-time)
Formation and Motivation of Human Resources * Year 6, МЧР-ДНДО (Full-time)
Administrative Competence and Ethics * Year 4, СА (Full-time)
Economic Psychology * Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Economic Psychology * Year 2, СА (Full-time)
Economic Psychology * Year 2, АБ (Full-time)
Economic Psychology * Year 2, БИЗН.ИК (Full-time)
Economic Psychology * Year 2, НИИ (Full-time)
Economic Psychology * Year 2, ПИМ (Full-time)
Economic Psychology * Year 2, ДТБ (Full-time)
Economic Psychology * Year 2, ДМПР (Full-time)
Economic Psychology * Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Economic Psychology * Year 2, ИК.И Т. (Full-time)
Economic Psychology * Year 2, ИБП (Full-time)
Economic Psychology * Year 2, ЛОГИСТ. (Full-time)
Economic Psychology * Year 2, СМД (Full-time)
Economic Psychology * Year 2, СО (Full-time)
Economic Psychology * Year 2, СФ (Full-time)
Economic Psychology * Year 2, ФИНАНСИ (Full-time)
Economic Psychology * Year 2, ССиЗ (Full-time)
Economic Psychology * Year 2, МИО (Full-time)
Economic Psychology * Year 2, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Behaviour of Consumers and Audiences * Year 3, ДМПР (Full-time)
Marketing of Ideas Year 3, МАРКЕТ. (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
11:15 13:00 2-311 Lecture Marketing of Ideas 11, 12
Wednesday
16:15 19:00 H-210 Lecture European Business Policy 3, 4, 62
Thursday
13:30 15:00 319 Seminar Management 23
16:15 19:00 H-210 Lecture Personnel Management 3, 4, 62
Friday
11:15 13:00 316 Seminar Management 24
16:15 19:00 H-207 Lecture European Business Policy 2 3, 4, 62
Type Year Publication
Статия 2023
Философия : Научно списание, София : Аз-буки, Год. 32, 2023, 1, 93-108., ISSN(печатно) 0861-6302, ISSN(онлайн) 1314-8559 / DOI 10.53656/phil2023-01-07 / Линк
Статия 2023
Economic Alternatives, Sofia : UNWE, 29, 2023, 1, 193-209., ISSN(печатно) 1312-7462, ISSN(онлайн) 2367-9409 / DOI 10.37075/EA.2023.1.11 / Scopus / Линк
Статия 2022
Философия : Научно списание, София : Аз Буки, Год. 31, 2022, 2, 146-158., ISSN(печатно) 0861-6302, ISSN(онлайн) 1314-8559 / DOI https://doi.org/10.53656/phil2022-02-04 / Web of Science
Студия 2022
Годишник на ИУ-Варна, , "Наука и икономика" ИУ-Варна, 92, 2022, 92, 191-236., ISSN(печатно) 0861-6752
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 124.
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 328.
Статия 2016
// Философия, 2016, № 3, с. 272-285., ISSN(печатно) 0861-6302, ISSN(онлайн) 1314-8559 / Web of Science
Учебник 2015
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015. - 248 с.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 1. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 202 - 207.
Доклад 2014
// Проект "Време: Варна 2013 - 2014" : Доклад за резултатите от изследователската работа по проект "Време : Варна 2012 - 2013". - Варна : Община Варна ; ИУ, 2014, с. 9 - 18.
Overview of all publications