University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Petar Petrov, PhD

Chief Assist. Prof. Petar Petrov, PhD

Chief Assist. Prof. Petar Petrov, PhD

408

+359882164570

p.k.petrov@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office 408 / UEVA: 15:15-16:15

Online consultations

Thursday, Online room link: https://meet.google.com/tdb-vpxa-cvm, 09:30-10:30

Pending exam dates

12 Mar 2024, Office 2-225: 10:00-11:00

16 Apr 2024, Office 2-310: 10:00-11:00

Human Resource Management
Intercultural Aspects of Business
Human Resource Management
Personnel Management in Public Administration
Human Resources Management in International Business
International Marketing
Entrepreneurial Marketing
Online Entrepreneurship
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Public Management and Administrative Authority Personnel Management in Public Administration 5 7 2-228 09.05.2024 09:00 - 11:00
Public Management and Administrative Authority Personnel Management in Public Administration 6 61 2-228 09.05.2024 09:00 - 11:00
Business Consulting- ESM Marketing Research 5 33 тест център онлайн 10.05.2024 12:00 - 13:00
Business Consulting-OSOA Marketing Research 6 54 тест център онлайн 10.05.2024 12:00 - 14:00
Business Consulting-SPF Marketing Research 6 63 тест център онлайн 10.05.2024 12:00 - 14:00
International Business and Management - in English Intercultural Aspects of Business 6 38 Н-206 13.05.2024 09:00 - 11:00
Human Resources Management Human Resources Management in International Business 5 5 1-434 17.05.2024 13:00 - 15:00
Human Resources Management- ESM Human Resources Management in International Business 5 6 1-434 17.05.2024 13:00 - 15:00
Human Resources Management-OSOA Human Resources Management in International Business 6 39 1-434 17.05.2024 13:00 - 15:00
Marketing Entrepreneurial Marketing 4 12 1-56 20.05.2024 11:00 - 12:00
Marketing Entrepreneurial Marketing 4 13 1-56 20.05.2024 10:00 - 11:00
Digital Media and PR Online Entrepreneurship 4 10 1-56 22.05.2024 15:00 - 16:00
Digital Media and PR Online Entrepreneurship 4 11 1-56 22.05.2024 14:00 - 15:00
Business and Management - in English Human Resource Management 3 25 1-302 10.06.2024 08:00 - 10:00
International Business - in English Human Resource Management 3 26 1-305 11.06.2024 10:00 - 12:00
International Business - in English Human Resource Management 3 44 1-305 12.06.2024 10:00 - 12:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Монография 2021
Sofia : Eudaimonia Production, 2021, 228.., ISBN(печатно) 978-619-7209-41-9 , ISBN(онлайн) 978-619-7209-42-6
Доклад 2020
Economic Science, Education and the Real Economy: Development and Interactions in the Digital Age : Proceedings of the Jubilee International Scientific Conference dedicated to the 100th anniversary of the UE - Varna : T. 4., Varna : Science and Economic Publ. House, 4, 2020, 507 - 518.
Монография 2020
Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2020, 286. - Ser. (Schriftenreihe betriebliche Personalentwicklung und Weiterbildung in Forschung und Praxis ; 28).
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от науч.-практ. конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ, Варна : Наука и икономика, 2018, 272 - 283.
Статия 2018
Vanguard Scientific Instruments in Management [Авангардни научни инструменти в управлението] : Електронно списание, Sofia : UNWE, 15, 2018, 1, 200 - 214.
Статия 2018
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2018, 4, 60 - 73.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените – Варна, 7, 2018, 1, 174 - 185.
Учебник 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 382.
Доклад 2016
Първа варненска конференция за електронно обучение и управление на знанието: Мост между средното и висшето образование : Сборник доклади, 30 септ. - 1 окт. 2016 , Варна : Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов", 2016, 37 - 43.
Доклад 2016
International Scientific Conference on Knowledge for Market Use 2016: Our Interconnected and Divided World, 8-9.09. 2016, Olomouc : Conference Proceedings, Olomouc : Palacky University in Olomouc, 2016, 352-358., ISBN(онлайн) 978-80-87533-14-7 / Web of Science / Линк
Overview of all publications