University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Yuliyan Narlev, PhD

Assoc. Prof. Yuliyan Narlev, PhD

Assoc. Prof. Yuliyan Narlev, PhD

419

+359882164613

jnarlev@ue-varna.bg

Дати за изпити за студенти IV-ти курс с неположени изпити за дисциплините: Entrepreneurship and Innovations , "Въведение в предприемачеството" , "Придприемачество и МСБ" и "Спрецсеминар" от и изпити по дисциплината "Предприемачество и МСБ" изпита ще се проведе в рамките на ликвидационната сесия

Office hours for students

Wednesday, Office 419: 17:00-18:00

Online consultations

Tuesday, Online room link: https://meet.google.com/ckp-gdzg-dou, 17:15-18:15

Pending exam dates

16 Apr 2024, Office 419: 09:00-10:00

Subject Year and Programme
Entrepreneurship Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Entrepreneurship Year 2, СА (Full-time)
Entrepreneurship Year 2, АБ (Full-time)
Entrepreneurship Year 2, БИЗН.ИК (Full-time)
Entrepreneurship Year 2, НИИ (Full-time)
Entrepreneurship Year 2, ПИМ (Full-time)
Entrepreneurship Year 2, ДТБ (Full-time)
Entrepreneurship Year 2, ДМПР (Full-time)
Entrepreneurship Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Entrepreneurship Year 2, ИК.И Т. (Full-time)
Entrepreneurship Year 2, ИБП (Full-time)
Entrepreneurship Year 2, ЛОГИСТ. (Full-time)
Entrepreneurship Year 2, СМД (Full-time)
Entrepreneurship Year 2, СО (Full-time)
Entrepreneurship Year 2, СФ (Full-time)
Entrepreneurship Year 2, ФИНАНСИ (Full-time)
Entrepreneurship Year 2, ССиЗ (Full-time)
Entrepreneurship Year 2, МИО (Full-time)
Entrepreneurship Year 2, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Human Resource Management Year 3, МЕНИДЖ. (Full-time)
Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Business Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Business * Year 5, МО-СНУ (Full-time)
Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Business * Year 5, МЧР-СНУ (Full-time)
Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Business * Year 6, МЧР-ДНДО (Full-time)
Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Business * Year 6, МО-ДНДО (Full-time)
Management of the Public Sector Year 3, МЕНИДЖ. (Full-time)
Management of Public Investments Year 4, ПА (Full-time)
Social Enterprises and Social Innovation * Year 5, ПМАВ-СНУ (Full-time)
Social Enterprises and Social Innovation * Year 6, ПМАВ-ДНДО (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
10:15 13:00 511 Lecture Human Resource Management 1, 2
13:30 15:00 302 Seminar Entrepreneurship 4, 8, 31, 33
17:15 19:00 447 Seminar Entrepreneurship 9, 10, 11, 12, 14
Tuesday
08:15 11:00 2-317 Lecture Management of the Public Sector 1, 2
13:30 15:00 303 Seminar Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Business 1
15:15 17:00 316 Lecture Entrepreneurship 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Wednesday
13:30 15:00 306 Seminar Entrepreneurship 28, 29, 30, 32
15:15 17:00 302 Seminar Entrepreneurship 2, 3, 5, 6, 16, 17
Thursday
08:15 10:00 434 Seminar Entrepreneurship 7, 19, 21, 22, 23, 24
10:15 13:00 H-212 Lecture Management of Public Investments 1 3
13:30 15:00 H-101 Seminar Entrepreneurship 13, 15
15:15 18:00 448 Lecture Management of Public Investments 3
Friday
08:15 10:00 305 Seminar Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Business 2
10:15 13:00 232 Lecture Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Business 1, 2
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Public Administration Management of Public Investments 4 3 1-305 15.05.2024 11:00 - 13:00
Public Management and Administrative Authority Social Enterprises and Social Innovation 5 7 1-305 15.05.2024 11:00 - 13:00
Public Management and Administrative Authority Social Enterprises and Social Innovation 6 61 1-305 15.05.2024 11:00 - 13:00
Management Of Organizations Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Business 5 4 1-58 22.05.2024 09:00 - 10:00
Human Resources Management- ESM Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Business 5 6 1-58 22.05.2024 09:00 - 10:00
Human Resources Management-OSOA Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Business 6 39 1-58 22.05.2024 09:00 - 10:00
Management Of Organizations Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Business 6 62 1-58 22.05.2024 09:00 - 10:00
Management Human Resource Management 3 1 1-55 05.06.2024 09:00 - 10:00
Management Human Resource Management 3 2 1-55 05.06.2024 10:00 - 11:00
Management Management of the Public Sector 3 1 1-55 10.06.2024 14:00 - 15:00
Management Management of the Public Sector 3 2 1-55 10.06.2024 15:00 - 16:00
Management Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Business 2 1 1-56 14.06.2024 10:00 - 11:00
Management Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Business 2 2 1-56 14.06.2024 11:00 - 12:00
Agricultural Business Entrepreneurship 2 4 1-56 18.06.2024 13:00 - 14:00
Business digital technologies Entrepreneurship 2 8 1-56 18.06.2024 13:00 - 14:00
Digital Media and PR Entrepreneurship 2 9 1-56 18.06.2024 14:00 - 15:00
Digital Media and PR Entrepreneurship 2 10 1-56 18.06.2024 14:00 - 15:00
Marketing Entrepreneurship 2 11 1-56 18.06.2024 14:00 - 15:00
Marketing Entrepreneurship 2 12 1-56 18.06.2024 14:00 - 15:00
Economics and Trade Entrepreneurship 2 13 1-56 18.06.2024 15:00 - 16:00
Industrial Business and Entrepreneurship Entrepreneurship 2 14 1-56 18.06.2024 14:00 - 15:00
Logistics Entrepreneurship 2 15 1-56 18.06.2024 16:00 - 17:00
Tourism Entrepreneurship 2 31 1-56 18.06.2024 13:00 - 14:00
Tourism Entrepreneurship 2 33 1-56 18.06.2024 13:00 - 14:00
Management Entrepreneurship 2 2 1-56 19.06.2024 14:00 - 15:00
Judicial Administration Entrepreneurship 2 3 1-56 19.06.2024 14:00 - 15:00
Business Economics Entrepreneurship 2 5 1-56 19.06.2024 14:00 - 15:00
Real Estate and Investments Entrepreneurship 2 6 1-56 19.06.2024 14:00 - 15:00
Entrepreneurship and Investment Management Entrepreneurship 2 7 1-56 19.06.2024 13:00 - 14:00
Commodities Science and Customs Activity Entrepreneurship 2 16 1-56 19.06.2024 14:00 - 15:00
Commodities Science and Customs Activity Entrepreneurship 2 17 1-56 19.06.2024 14:00 - 15:00
Accounting and Audit Entrepreneurship 2 19 1-56 19.06.2024 13:00 - 14:00
Accounting and Finance Entrepreneurship 2 21 1-56 19.06.2024 13:00 - 14:00
Finance Entrepreneurship 2 22 1-56 19.06.2024 13:00 - 14:00
Finance Entrepreneurship 2 23 1-56 19.06.2024 13:00 - 14:00
Insurance and Security Entrepreneurship 2 24 1-56 19.06.2024 13:00 - 14:00
International Economic Relations Entrepreneurship 2 28 1-56 19.06.2024 12:00 - 13:00
International Economic Relations Entrepreneurship 2 29 1-56 19.06.2024 12:00 - 13:00
Tourism Entrepreneurship 2 30 1-56 19.06.2024 12:00 - 13:00
Tourism Entrepreneurship 2 32 1-56 19.06.2024 12:00 - 13:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
03.06.2024 14:00 - 15:00 1-55
04.06.2024 14:00 - 15:00 1-55
Type Year Publication
Доклад 2023
Търговия 5.0 - дигитализация и/или хуманизация = Commerce 5.0 – Digitalization and/or Humanization : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 70 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията и услугите" (1953-2023 г.) и 75 г. от началото на обучението в специалност „Икономика и търговия“ (1948-2023 г.), 13 ноември 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 149-156., ISBN(онлайн) 978-954-21-1160-3 / Линк
Доклад 2023
Търговия 5.0 - дигитализация и/или хуманизация = Commerce 5.0 – Digitalization and/or Humanization : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 70 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията и услугите" (1953-2023 г.) и 75 г. от началото на обучението в специалност „Икономика и търговия“ (1948-2023 г.), 13 ноември 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 238-244 ., ISSN(онлайн) 978-954-21-1160-3 / Линк
Статия 2023
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2023, 2, 57-72., ISSN(онлайн) 2738-8719 / Линк
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2022, 86-92., ISBN(онлайн) 978-954-21-1133-7 / Линк
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2022, 92-97., ISBN(печатно) 978-954-21-1133-71 / Линк
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 148 - 197.
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 230., ISBN(онлайн) 978-954-21-0996-9
Статия 2018
Бизнес посоки, Бургас : БСУ, 2018, 1, 38-46., ISSN(печатно) 1312-6016, ISSN(онлайн) 2367-9247 / Линк
Учебно помагало 2018
Варна : Център за електр. и дистанц. обучение - ИУ - Варна, 2018, 101., ISBN(онлайн) 978-954-21-0959-4 / Линк
Статия 2018
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : Електронно списание, Варна : Знание и бизнес, 2018, 1, 34 - 41.
Overview of all publications