University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Boncho Mitev PhD

Chief Assist. Prof. Boncho Mitev PhD

Chief Assist. Prof. Boncho Mitev PhD

505

+359882164548

bonchomitev@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Thursday, Office 505: 11:00-13:00

Friday, Office 505: 13:30-15:30

Pending exam dates

30 Mar 2023, Office 1-56: 11:00-12:00

20 Apr 2023, Office 1-55: 11:00-12:00

Programme Subject Year Group Room Date Hour
Public Management and Administrative Authority Management of Public Services 5 7 1-55 05.05.2023 11:00 - 12:00
Public Management and Administrative Authority Management of Public Services 6 68 1-55 05.05.2023 11:00 - 12:00
Management Management of the Public Sector 3 1 1-58 09.06.2023 13:00 - 14:00
Management Management of the Public Sector 3 2 1-58 09.06.2023 14:00 - 15:00
Public Administration Management of Public Services 3 3 1-55 20.06.2023 14:00 - 15:00
Type Year Publication
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 168.
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series [Известия на Съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 3, 189-197., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 200.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series [Известия на Съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, 115-125.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 3, 96 - 105.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100 год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3., Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 580 - 589.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser. [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 1, 84 - 93.
Статия 2019
Здравна икономика и мениджмънт, Варна: Стено, 2019, 1, 31 - 39.
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа, София : ЛТУ, Т. 77, Год. 27, 2019, 4, 53 - 59.
Други 2018
Варна : Икономически университет - Варна, 2018, 41 с.
Overview of all publications