University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Radka Ivanova PhD

Assoc. Prof. Radka Ivanova PhD

Assoc. Prof. Radka Ivanova PhD

229в

+359882164612

r.ivanova@ue-varna.bg

CV

Линк за видеовръзка за констултации: https://meet.google.com/mmw-zyrx-tbg

Office hours for students

Thursday, Office 229в: 15:00-17:00

Pending exam dates

23 Mar 2023, Office 1-56: 15:00-16:00

27 Apr 2023, Office 1-56: 15:00-16:00

Programme Subject Year Group Room Date Hour
Digital Media and PR Innovations and Digital Transformation 4 11 1-55 11.05.2023 15:00 - 16:00
Digital Media and PR Innovations and Digital Transformation 4 12 1-55 11.05.2023 16:00 - 17:00
Management Quality Assurance 3 1 1-55 02.06.2023 14:00 - 15:00
Management Quality Assurance 3 2 1-55 02.06.2023 13:00 - 14:00
Management Management 1 1 1-56 06.06.2023 10:00 - 11:00
Management Management 1 2 1-56 06.06.2023 11:00 - 12:00
Business Economics Management 1 5 1-56 06.06.2023 09:00 - 10:00
Real Estate and Investments Management 1 6 1-56 07.06.2023 09:00 - 10:00
Entrepreneurship and Investment Management Management 1 7 1-56 07.06.2023 10:00 - 11:00
Judicial Administration Management 1 3 1-56 08.06.2023 13:00 - 14:00
Commodities Science and Customs Activity Management 1 16 1-55 08.06.2023 13:00 - 14:00
Commodities Science and Customs Activity Management 1 17 1-55 08.06.2023 13:00 - 14:00
International Tourism - in Russian Management 1 45 Н-206 09.06.2023 12:00 - 14:00
Type Year Publication
Статия 2023
East European Scientific Journal, Logika + LLC, St. Petersburg, 1, 2023, 3 (88), 29-33., ISSN(печатно) 2782-1994, ISSN(онлайн) 2782-1994 / DOI 10.31618/ESSA.2782-1994.2023.1.88.338 / Линк
Доклад 2023
INTCESS 2023 - 10th International Conference on Education & Education of Social Sciences, 23-25 January 2023, Istanbul, Turkey : Hybrid Conference : Proceedings, Istanbul, Turkey : Ocerint Publ., 2023, 217-223., ISBN(онлайн) 978-605-72065-0-3 / DOI 10.51508/intcess.202336 / Линк
Доклад 2022
Сб. от конф. "Правото и бизнесът в съвременното общество", Наука и икономика, Варна, 2022, 468-475 ., ISSN(печатно) 2603-5073, ISSN(онлайн) 2738-7488 / DOI 10.36997/LBCS2022.45 / Линк
Доклад 2022
8th International Conference on Advances in Education and Social Sciences : ADVED 2022, 10-12 October, 2022, Istanbul, Turkey : [Online], Istanbul : Ocerint Publ., 2022, 50-58., ISBN(онлайн) 978-605-06286-8-5 / DOI 10.47696/adved.202207 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Union of Scientists Varna, 11, 2022, 2, 39-46., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.36997/IJUSV-ESS/2021.10.1
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna DOI: https://doi.org/10.36997/IJUSV-ESS/2021.10.1, 10, 2021, 1, 55-60. ., ISSN(печатно) 1314-7390 , ISSN(онлайн) 2603-4085
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика DOI: https://doi.org/10.36997/LBCS2021 , 2021, 383-392. ., ISSN(печатно) 2603-5073
Доклад 2021
Съвременни управленски практики XI - Интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията, 4-5 юни 2021 г., Бургаски свободен университет, Бургас, България, Бургас : БСУ, 2021, 333-341.
Доклад 2021
7th International Conference on Advances in Education and Social Sciences : ADVED 2021, 18 - 19 October 2021, Istanbul, Turkey : [Online], Istanbul : Ocerint Publ. DOI: https://doi.org/10.47696/adved.202132, 2021, 196-200.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 192. ., ISBN(печатно) 978-954-21-1100-9
Overview of all publications