University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Silviya Dimitrova, PhD

Chief Assist. Prof. Silviya Dimitrova, PhD

Chief Assist. Prof. Silviya Dimitrova, PhD

505

silvia_dimitrova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Wednesday, Office 505: 10:00-11:00

Online consultations

Tuesday, Online room link: https://meet.google.com/kkw-ymot-pxu, 11:15-12:15

Pending exam dates

27 Oct 2023, Office 505: 12:15-

17 Nov 2023, Office 56: 12:15-

Subject Year and Programme
Management Year 1, МЕНИДЖ. (Full-time)
Management Year 1, СА (Full-time)
Management Year 1, ДТБ (Full-time)
Management Year 1, ФИНАНСИ (Full-time)
Management Year 1, БМ-АЕ (Full-time)
Management Year 1, МБ-А.ЕЗ (Full-time)
Management Year 1, ПА (Full-time)
International Management Year 4, МЕНИДЖ. (Full-time)
Management and Marketing Year 5, МО-ДНДО (Full-time)
Management and Marketing Year 5, МЧР-ДНДО (Full-time)
Management and Marketing Year 5, ПМАВ-ДНДО (Full-time)
Management and Marketing Year 5, МТБ-ДНДО (Full-time)
Management and Marketing Year 5, МТБ-СПН (Full-time)
Regional Development * Year 5, МО (Full-time)
Regional Development * Year 5, МО-СНУ (Full-time)
Regional Development * Year 5, ПМАВ-СНУ (Full-time)
Regional Development * Year 6, ПМАВ-ДНДО (Full-time)
Regional Development * Year 6, МО-ДНДО (Full-time)
European Policies and Institutional System of the EU * Year 4, ПА (Full-time)
European Business Policy Year 5, МО (Full-time)
European Business Policy Year 5, МО-СНУ (Full-time)
European Business Policy Year 6, МО-ДНДО (Full-time)
Human Resources Management in International Business Year 5, МЧР (Full-time)
Human Resources Management in International Business Year 5, МЧР-СНУ (Full-time)
Human Resources Management in International Business Year 6, МЧР-ДНДО (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
10:15 13:00 2-229 Lecture Human Resources Management in International Business 5, 6, 39
13:30 16:00 2-319 Seminar International Management 2
16:15 19:00 2-319 Seminar International Management 1
Tuesday
09:15 11:00 304 Seminar Management 8
13:30 15:00 127Г Seminar Management 2
16:15 19:00 H-212 Seminar Human Resources Management in International Business 5, 6, 39
Wednesday
08:15 10:00 223 Seminar Management 27
11:15 13:00 306 Seminar Management 1
13:30 15:00 H-212 Seminar Management and Marketing 41, 42, 43, 44, 45
16:15 19:00 H-210 Lecture European Business Policy 3, 4, 62
Thursday
07:30 10:00 2-224 Lecture International Management 1, 2
13:30 15:00 306 Seminar Management 3, 39
15:15 17:00 447 Seminar Management 26
Friday
07:30 10:00 H-208 Seminar European Business Policy 3, 4, 62
11:15 13:00 316 Seminar Management 24
13:30 16:00 319 Lecture International Management 1 1, 2
16:15 19:00 H-207 Lecture European Business Policy 2 3, 4, 62
Type Year Publication
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 193-204., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, 69-79.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 124.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 84 - 96.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists of Bulgaria , 9, 2020, 3, 27-39.
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature [Управление и устойчиво развитие:XXI Международна научна конференция, 22 - 24 март 2019, Юндола], София : ЛТУ, 76, 2019, 3, 74 - 81.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser. [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 3, 128 - 137.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser. [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna , 8, 2019, 1, 191 - 201.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки , Варна : Съюз на учените - Варна , 7, 2018, 3, 231 - 242.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2018, 363 - 374.
Overview of all publications