University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Velina Koleva-Sachkova PhD

Chief Assist. Prof. Velina Koleva-Sachkova PhD

Chief Assist. Prof. Velina Koleva-Sachkova PhD

505

v1koleva@ue-varna.bg

Office hours for students

Monday, Office 505: 16:00-18:00

Friday, Office 505: 13:30-15:30

Pending exam dates

17 Mar 2023, Office Тестови център: 13:30-14:30

07 Apr 2023, Office Тестови център: 13:30-14:30

Programme Subject Year Group Room Date Hour
Judicial Administration Conflict Management and Anticorruption Practices 4 4 1-56 03.05.2023 09:00 - 10:00
Public Administration Conflict Management and Anticorruption Practices 4 3 1-55 10.05.2023 11:00 - 12:00
Management of Organizations Personnel Management 5 3 1-56 19.05.2023 14:00 - 15:00
Management Of Organizations Personnel Management 5 4 1-56 19.05.2023 14:00 - 15:00
Management Of Organizations Personnel Management 6 44 1-56 19.05.2023 14:00 - 15:00
Management Human Resource Management 3 1 1-55 22.06.2023 08:00 - 09:00
Management Human Resource Management 3 2 1-56 22.06.2023 08:00 - 09:00
Type Year Publication
Статия 2022
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 30 септември 2022 г. = Human Resource Management : International Scientific-Practical Conference Organized by the University of, Варна : Наука и икономика, 2022, 210-224., ISBN(онлайн) 978-954-21-1138-2 / Линк
Статия 2021
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2021, 1, 77-95.
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 222-229.
Доклад 2020
Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства : Международна научно-практическа конференция : Сборник с доклади, 25 септ. 2020, Варна : Наука и икономика, 2020, 262 - 271.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 215.
Статия 2020
Известия, Варна : Наука и икономика, 64, 2020, 4, 381 - 400.
Учебник 2019
Варна : Знание и бизнес, 2019, 80.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science and Economics Publ. House, 2019, 209 - 224.
Доклад 2019
Устойчиво управление на човешките ресурси в съвременната икономическа реалност : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 25 октомври 2019, Варна : Наука и икономика, 2019, 202 - 215.
Статия 2018
Eastern Academic Journal : [Online] : [Електронен ресурс], Bourgas : Miracle A Ltd., Available from: https:// www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1993, , 2018, 1, March , p. 51 - 62.
Overview of all publications