University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Velina Koleva-Sachkova, PhD

Chief Assist. Prof. Velina Koleva-Sachkova, PhD

Chief Assist. Prof. Velina Koleva-Sachkova, PhD

505

v1koleva@ue-varna.bg

Office hours for students

Monday, Office 505: 13:30-14:30

Online consultations

Tuesday, Online room link: https://meet.google.com/pms-bnce-iju, 13:30-14:30

Pending exam dates

23 Oct 2023, Office Тестови център: 13:30-14:30

13 Nov 2023, Office Тестови център: 13:30-14:30

Subject Year and Programme
Personnel Management Year 5, МО (Full-time)
Personnel Management Year 5, МО-СНУ (Full-time)
Personnel Management Year 6, МО-ДНДО (Full-time)
Organizational Behaviour * Year 4, МЕНИДЖ. (Full-time)
Organizational Behaviour * Year 5, МЧР-СНУ (Full-time)
Organizational Behaviour * Year 6, МЧР-ДНДО (Full-time)
Human Resource Management Year 3, МЕНИДЖ. (Full-time)
Human Resources Management in the Public Sector * Year 3, СА (Full-time)
Conflict Management and Anticorruption Practices Year 4, ПА (Full-time)
Organizational Conflicts and Stress Management * Year 4, МЕНИДЖ. (Full-time)
Formation and Motivation of Human Resources * Year 5, МЧР (Full-time)
Formation and Motivation of Human Resources * Year 5, МЧР-СНУ (Full-time)
Formation and Motivation of Human Resources * Year 6, МЧР-ДНДО (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
10:15 13:00 511 Lecture Human Resource Management 1, 2
Tuesday
10:15 13:00 2-222 Lecture Conflict Management and Anticorruption Practices 3
Wednesday
10:15 13:00 H-209 Seminar Conflict Management and Anticorruption Practices 3
13:30 16:00 314A Seminar Personnel Management 3, 4, 62
Thursday
16:15 19:00 H-210 Lecture Personnel Management 3, 4, 62
Type Year Publication
Статия 2023
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2023, 1, 63-75., ISSN(онлайн) 2738-8719 / Линк
Студия 2023
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 63, 2023, 5, 33-69., ISSN(печатно) 0861-9344, ISSN(онлайн) 2534-8957 / DOI 10.37075/RP.2023.5.02 / Линк
Доклад 2022
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 30 септември 2022 г. = Human Resource Management : International Scientific-Practical Conference Organized by the University of Economics - Varna, Варна : Наука и икономика, 2022, 210-224., ISSN(онлайн) 2815-5084, ISBN(онлайн) 978-954-21-1138-2 / Линк
Статия 2021
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2021, 1, 77-95.
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 222-229.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 215.
Статия 2020
Известия, Варна : Наука и икономика, 64, 2020, 4, 381 - 400.
Доклад 2020
Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства : Международна научно-практическа конференция : Сборник с доклади, 25 септ. 2020, Варна : Наука и икономика, 2020, 262 - 271.
Учебник 2019
Варна : Знание и бизнес, 2019, 80.
Доклад 2019
Устойчиво управление на човешките ресурси в съвременната икономическа реалност : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 25 октомври 2019, Варна : Наука и икономика, 2019, 202 - 215.
Overview of all publications