University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Katya Vladova PhD

Chief Assist. Prof. Katya Vladova PhD

Chief Assist. Prof. Katya Vladova PhD

505

+359882164617

vladova_k@ue-varna.bg

Office hours for students

Thursday, Office 505: 16:00-18:00

Friday, Office 505: 17:00-19:00

Pending exam dates

06 Mar 2023, Office 505: 08:15-09:15

20 Apr 2023, Office 505: 16:00-17:00

Programme Subject Year Group Room Date Hour
Management Corporate Governance 4 1 1-55 17.05.2023 09:00 - 10:00
Management Corporate Governance 4 2 1-55 17.05.2023 10:00 - 11:00
Tourism Management 1 30 1-55 09.06.2023 14:00 - 15:00
Tourism Management 1 31 1-56 09.06.2023 14:00 - 15:00
Tourism Management 1 33 1-56 09.06.2023 15:00 - 16:00
International Tourism - in Russian Management 1 45 Н-206 09.06.2023 12:00 - 14:00
International Economic Relations Management 1 28 1-56 16.06.2023 09:00 - 10:00
International Economic Relations Management 1 29 1-56 16.06.2023 10:00 - 11:00
Tourism Management 1 32 1-56 16.06.2023 08:00 - 09:00
Accounting and Audit Management 1 18 1-56 20.06.2023 08:00 - 09:00
Accounting and Audit Management 1 19 1-56 20.06.2023 09:00 - 10:00
Business digital technologies Management 1 8 1-55 21.06.2023 12:00 - 13:00
Finance Management 1 22 1-56 21.06.2023 10:00 - 11:00
Finance Management 1 23 1-56 21.06.2023 11:00 - 12:00
Accounting and Finance Management 1 20 1-56 22.06.2023 09:00 - 10:00
Accounting and Finance Management 1 21 1-56 22.06.2023 10:00 - 11:00
Insurance and Security Management 1 24 1-56 22.06.2023 11:00 - 12:00
Type Year Publication
Учебник 2019
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2019, 230.
Учебно помагало 2018
Варна : Център за електронно и дистанционно обучение [- ИУ-Варна], 2018, 101 с.
Статия 2017
Management in the Innovation Society : 8th International Conference on Management and Industrial Engineering : ICMIE 2017, October 12 - 14, 2017 , Bucharest : Niculescu Publ. House, 2017, Iss. 8, 44 - 50.
Статия 2017
Management in the Innovation Society : 8th International Conference on Management and Industrial Engineering : ICMIE 2017, October 12 - 14, 2017, Bucharest : Nikulesku Publ. House, 2017, 206 - 214.
Статия 2017
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки [Науката в служба на обществото : Научна конференция, 27 окт. 2017], Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 1, 181 - 188.
Учебник 2015
Варна : Наука и икономика, 2015. - 310 с.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 472 с
Учебно помагало 2012
Варна : СТЕНО, 2012, 125., ISBN(печатно) 978-954-449-593-0 / Линк
Статия 2011
Научни трудове. Русенски университет "Ангел Кънчев" , 50. Сер. 5.1. Икономика и мениджмънт. - Русе : Русенски унив. А. Кънчев, 2011, с. 60 - 64.
Доклад 2011
// Взаимодействието теория - практика : Ключови проблеми и решения : Междунар. конф., 24 - 25 юни 2011 / Ред. кол. Петко Чобанов и др. : T. 1. - Бургас : БСУ, 2011, с. 353 - 360.
Overview of all publications