University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Antoaneta Stoyanova PhD

Chief Assist. Prof. Antoaneta Stoyanova PhD

317в

0882164545

a.stoyanova@ue-varna.bg

CV

Office hours

Monday, Office 317В: 10:00-11:15

Office hours for students

Monday, Office 317B: 09:00-11:00

Thursday, Office 317B: 11:00-13:00

Pending exam dates

04 Nov 2020, Office 317B: 13:30-14:30

04 Dec 2020, Office 317B: 10:00-11:00

Commodity Exchanges
Quality Assurance Systems
Customs Activity
Type Year Publication
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна , Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 693 - 706.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 1, 54 - 62.
Доклад 2020
Sustainability of Forest-Based Industries in the Global Economy : 13th International Scientific Conference WoodEMA2020 and 31st International Scientfic Conference ICWST 2020 : Proceedings of Scientific Papers, September 28th-30th 2020, Vinkovci, Croatia, Zagreb, Croatia : WoodEMA, 2020, 183 - 190.
Доклад 2020
Качество и сертификация на продуктите : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция : Посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2020, 177 - 186.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 238. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 66).
Доклад 2020
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция, 13 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 94 - 104.
Монография 2020
Sustainable Supply Chain Management for the Global Economy : Handbook of Research, Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2020, 238 - 259.
Доклад 2020
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция, 13 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 85 - 93.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 43 - 52.
Статия 2019
Trakia Journal of Science. Scientific Serial Published by Trakia University. Social Science, Stara Zagora : Trakia University, 17, 2019, Suppl. 1, 386 - 394.
Overview of all publications