University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Vanya Zhivkova, PhD

Chief Assist. Prof. Vanya Zhivkova, PhD

Chief Assist. Prof. Vanya Zhivkova, PhD

510

+359882164603

v_jivkova@ue-varna.bg

Office hours for students

Monday, Office 510: 10:00-11:00

Online consultations

Thursday, Online room link: https://meet.google.com/hzh-rxxc-cek, 17:00-18:00

Pending exam dates

28 Mar 2024, Office /зала 127Г: 09:00-

25 Apr 2024, Office /зала 127Г: 09:00-

Introduction to Trade
Chemistry
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Commodities Science and Customs Activity Chemistry 2 16 1-305 14.06.2024 09:00 - 11:00
Commodities Science and Customs Activity Chemistry 2 17 1-305 14.06.2024 11:00 - 13:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Статия 2023
International Journal of Pharmaceutical Research and Applications, International Journal of Pharmaceutical Research and Applications, 2023, 8(3), 957-968., ISSN(печатно) 2456-4494 , ISSN(онлайн) 2249-7781 / Линк
Статия 2023
International Journal of Engineering Inventions, International Journal of Engineering Inventions, 2023, 12(5), 339-343., ISSN(печатно) 2319-6491, ISSN(онлайн) 2278-7461 / Линк
Доклад 2023
Стокознание – традиции и перспективи : XIV научна конференция с международно участие : Посветена на 75-годишнината от създаването на катедра и специалност „Стокознание”, Варна, 20 октомври 2013, Варна : Наука и икономика, 2023, 166-170., ISBN(онлайн) 978-954-21-1163-4 / Линк
Статия 2023
Scientia Agropecuaria, Trujillo, Peru : Universidad Nacional de Trujillo, 14, 2023, 3, 335-345., ISSN(печатно) 2077-9917, ISSN(онлайн) 2306-6741 / DOI 10.17268/sci.agropecu.2023.029 / Scopus / Web of Science
Доклад 2023
Стокознание – традиции и перспективи : XIV научна конференция с международно участие : Посветена на 75-годишнината от създаването на катедра и специалност „Стокознание”, Варна, 20 октомври 2013, Варна : Наука и икономика, 2023, 160-165., ISBN(онлайн) 978-954-21-1163-4 / Линк
Статия 2023
International Journal of Engineering Inventions, International Journal of Engineering Inventions, 2023, 12(5), 99-102., ISSN(печатно) 2319-6491, ISSN(онлайн) 2278-7461 / Линк
Статия 2021
Carpathian Journal of Food Science and Technology, Cluj Napoca, Romania : Technical University of Cluj Napoca Press Publ. House https://doi.org/10.34302/crpjfst/2021.13.3.11, 13, 2021, 3, 134-146., ISSN(онлайн) ISSN-L 2066-6845 / DOI 10.34302/crpjfst/2021.13.3.11 / Scopus / Web of Science
Статия 2021
Quality - Access to Success : Journal of Management Systems, Bucharest : Romanian Society for Quality Assurance, 22, 2021, 181, April, 153-157., ISSN(печатно) 1582-2559, ISSN(онлайн) 2668-4861 / Scopus / Web of Science / Линк
Статия 2020
Quality - Access to Success : Journal of Management Systems, Bucharest : Romanian Society for Quality Assurance, https://www.srac.ro/calitatea/en/arhiva/2020/QAS_Vol.21_No.177_Aug.2020.pdf, 21, 2020, 177, August, 118-121., ISSN(печатно) 1582-2559, ISSN(онлайн) 2668-4861 / Scopus / Web of Science
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна , Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 693 - 706.
Overview of all publications