University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Vanya Zhivkova PhD

Chief Assist. Prof. Vanya Zhivkova PhD

510

0882164603

v_jivkova@ue-varna.bg

Office hours for students

Monday, Office 510: 09:00-11:00

Wednesday, Office 510: 09:00-11:00

Pending exam dates

28 Oct 2020, Office : 09:15-

24 Nov 2020, Office e-learn: 10:15-

Commodity Exchanges
Modern Methods of Commodity Analysis
Standardization, Metrology and Qualimetry
Customs Regimes and Procedures
Marketing
Marketing Research in Logistics
Type Year Publication
Статия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание , Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 1, 41 - 55.
Статия 2020
Quality – Access to Success, Bucharest: Romanian Society for Quality Assurance, https://www.srac.ro/calitatea/en/arhiva/2020/QAS_Vol.21_No.177_Aug.2020.pdf, vol. 21, 2020, 177, August, 118 - 121.
Статия 2020
Quality - Access to Success, Bucharest : Romanian Society for Quality Assurance https://www.srac.ro/calitatea/en/arhiva/2020/QAS_Vol.21_No.179_Dec.2020.pdf, 21, 2020, 179, December, 144 - 146.
Статия 2020
Quality - Access to Success : Journal of Management Systems, Bucharest : Romanian Society for Quality Assurance. https://www.srac.ro/calitatea/en/arhiva/2020/QAS_Vol.21_No.176_Jun.2020.pdf, 21, 2020, 176, June, 149 - 152.
Статия 2020
Quality - Access to Success : Journal of Management Systems, Bucharest : Romanian Society for Quality Assurance https://www.srac.ro/calitatea/en/arhiva/2020/QAS_Vol.21_No.178_Oct.2020.pdf, 21, 2020, 178, October, 148 - 150.
Статия 2020
Quality – Access to Success, Romanian Society for Quality Assurance, Bucharest, Romania, Vol. 21, 2020, No. 175, April, 141-144. https://www.srac.ro/calitatea/en/arhiva/2020/QAS_Vol.21_No.175_Apr.2020.pdf.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна , Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 693 - 706.
Статия 2019
Izvestiya. Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economics, 63, 2019, 1, 69 - 80.
Доклад 2018
Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник доклади от тринадесета научна конференция с международно участие : Посветена на 70 години от създаването на катедра Стокознание и специалност Стокознание, Варна, 18 - 19 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 261 - 274.
Доклад 2018
Стоковедната наука – традиции и актуалност : Сборник доклади от тринадесета научна конференция с международно участие : посветена на 70 години от създаването на катедра "Стокознание" и специалност „Стокознание”, 18 - 19 октомври 2018, Варна : Наука и икономика , 2018, 275 - 290.
Overview of all publications