University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Vanya Zhivkova PhD

Chief Assist. Prof. Vanya Zhivkova PhD

510

0882164603

v_jivkova@ue-varna.bg

Office hours for students

Monday, Office 510: 08:15-09:15

Tuesday, Office 510: 10:00-13:00

Pending exam dates

28 Oct 2020, Office зала 51: 09:15-

25 Nov 2020, Office зала 51: 09:15-

Subject Year and Programme
Commodity Exchanges Year 4, СМД (Full-time)
Modern Methods of Commodity Analysis Year 5, КЕС (Full-time)
Modern Methods of Commodity Analysis Year 5, КЕС-СНУ (Full-time)
Modern Methods of Commodity Analysis Year 6, КЕС-ДНДО (Full-time)
Standardization, Metrology and Qualimetry Year 3, СМД (Full-time)
Customs Regimes and Procedures Year 4, СМД (Full-time)
Marketing Year 2, БИЗН.ИК (Full-time)
Marketing Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Marketing Research in Logistics Year 3, ЛОГИСТ. (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
09:15 11:00 437 Seminar Customs Regimes and Procedures 37
11:15 13:00 433 Seminar Marketing 1
13:30 15:00 H-203 Seminar Customs Regimes and Procedures 38
Tuesday
08:15 10:00 310 Seminar Marketing 6
13:30 16:00 H-212 Lecture Modern Methods of Commodity Analysis 1 13, 14, 54
16:15 19:00 H-212 Lecture Modern Methods of Commodity Analysis 13, 14, 54
Wednesday
09:15 11:00 51 Seminar Standardization, Metrology and Qualimetry 22
11:15 13:00 51 Seminar Standardization, Metrology and Qualimetry 21
Thursday
08:15 10:00 2-217 Seminar Marketing Research in Logistics 17
10:15 13:00 2-137 Seminar Modern Methods of Commodity Analysis 13, 14, 54
Friday
09:15 11:00 2-129 Seminar Commodity Exchanges 37
11:15 13:00 2-129 Seminar Commodity Exchanges 38
Type Year Publication
Статия 2020
Quality - Access to Success : Journal of Management Systems, Bucharest : Romanian Society for Quality Assurance. https://www.srac.ro/calitatea/en/arhiva/2020/QAS_Vol.21_No.176_Jun.2020.pdf, 21, 2020, 176, June, 149 - 152.
Статия 2020
Quality – Access to Success, Romanian Society for Quality Assurance, Bucharest, Romania, Vol. 21, 2020, No. 175, April, 141-144. https://www.srac.ro/calitatea/en/arhiva/2020/QAS_Vol.21_No.175_Apr.2020.pdf.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна , Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 693 - 706.
Статия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание , Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 1, 41 - 55.
Статия 2020
Quality – Access to Success, Bucharest: Romanian Society for Quality Assurance, https://www.srac.ro/calitatea/en/arhiva/2020/QAS_Vol.21_No.177_Aug.2020.pdf, vol. 21, 2020, 177, August, 118 - 121.
Статия 2019
Izvestiya. Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economics, 63, 2019, 1, 69 - 80.
Статия 2018
Известия. Списание на Икономически университет – Варна, Варна : Наука и икономика, 62, 2018, 1, 40 - 57.
Доклад 2018
Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник доклади от тринадесета научна конференция с международно участие : Посветена на 70 години от създаването на катедра Стокознание и специалност Стокознание, Варна, 18 - 19 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 236 - 244.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 1, 154 - 162.
Доклад 2018
Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник доклади от тринадесета научна конференция с международно участие : Посветена на 70 години от създаването на катедра Стокознание и специалност Стокознание, Варна, 18 - 19 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, с. 291 - 299.
Overview of all publications