University of Economics – Varna

Assist. Prof. Dana Stefanova PhD

Assist. Prof. Dana Stefanova PhD

404

0885619498

d.stefanova@ue-varna.bg

Office hours for students

Wednesday, Office 404: 13:00-15:00

Friday, Office 404: 14:00-16:00

Commodities Science
Science of Foodstuffs of Animal Origin
Type Year Publication
Статия 2020
Ukrainian Food Journal, Kyiv : National University of Food Technologies, 9, 2020, 3, 636 - 650.
Статия 2019
Food Science and Applied Biotechnology, Plovdiv : University of Food Technologies Academic Publ. House, 2, 2019, 2, 159 - 165.
Статия 2017
Journal of Food Science and Engineering, David Publishing Company, 7, 2017, 10, 497 - 504.
Доклад 2017
Качество и безопасност на потребителските стоки: Сборник с доклади от кръгла маса с международно участие, Варна: Наука и икономика, 2017, 84 - 94.
Статия 2017
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 61, 2017, 1 - 2, 100 - 111.
Доклад 2016
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium, September 12th-16th 2016, Varna, Bulgaria : Proceedings Scientific Works, Varna : Publ. House Science and Economics, 2016, 553 - 559.
Статия 2016
Scientific Works of University of Food Technologies, UFT Academic Publishing House, Plovdiv, LXIII, 2016, 1, 71 - 75.
Доклад 2015
Храни, технологии и здраве - 2014: Международна научно–практическа конференция, София: Селскостопанска академия, Институт за изследване и развитие на храните – Пловдив, 2015, 58 - 63.
Доклад 2015
Проблемы формирования ассортимента, качества и экологической безопасности товаров: ІІІ Международна научно-практическа конференция, Лвов: Лвовска търговска академия, 2015, 127 - 130.
Статия 2015
Научни трудове на УХТ - Пловдив, Университетско издателство УХТ - Пловдив, LXII, 2015, 53 - 58.
Overview of all publications