University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Radka Nacheva PhD

Chief Assist. Prof. Radka Nacheva PhD

518

r.nacheva@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office 518: 11:15-13:15

Thursday, Office 518: 11:15-13:15

Subject Year and Programme
Operating Systems Year 3, Business Information Systems (Full-time)
UNIX Operating Systems Year 2, Modile and web technologies (Full-time)
UNIX Operating Systems Year 2, Informatics and Computer Sciences (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
13:30 15:00 H-214 Seminar UNIX Operating Systems 42
Wednesday
10:15 13:00 127Г Lecture Operating Systems 26
13:30 15:00 H-214 Seminar UNIX Operating Systems 44
Thursday
13:30 15:00 122 Lecture UNIX Operating Systems 42, 43, 44, 45
15:15 17:00 H-214 Seminar UNIX Operating Systems 45
Friday
11:15 13:00 H-214 Seminar UNIX Operating Systems 43
13:30 15:00 H-214 Seminar Operating Systems 26
Type Year Publication
Статия 2020
International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM), Wien : International Association of Online Engineering (IAOE), 14, 2020, 11, 171 - 182.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 278 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 61). ISBN 978-954-21-1029-3.
Доклад 2020
CompSysTech '20: Proceedings of the 21st International Conference on Computer Systems and Technologies '20, Association for Computing Machinery, 2020, 278 – 284.
Статия 2020
International Journal of Interactive Mobile Technologies [iJIM], Wien : International Association of Online Engineering [IAOE], 14, 2020, 7, 149 - 157.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 241 - 256.
Статия 2019
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 8, 2019, 4, 1224 - 1231.
Доклад 2019
Устойчиво управление на човешките ресурси в съвременната икономическа реалност : Национална кръгла маса, 25 октомври 2019, ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, 216 - 225.
Статия 2019
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 8, 2019, 4, 1484 - 1491.
Доклад 2019
TechCo - Lovech 2019 : Научна конференция : 30 г. Технически колеж - Ловеч, 19 май 2019 : Сборник доклади : Т. 2, Габрово : Унив. изд. В. Априлов, 2, 2019, 237 - 243.
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 264 с.
Overview of all publications