University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Snezhana Salova PhD

Assoc. Prof. Snezhana Salova PhD

313в

ssulova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Wednesday, Office 313в: 12:00-13:00

Wednesday, Office 313в: 16:00-17:00

Subject Year and Programme
Graduate Seminar Year 4, Business Information Systems (Full-time)
Graduate Seminar Year 4, Informatics (Full-time)
Introduction to Informatics Year 1, Informatics and Computer Sciences (Full-time)
Introduction to Informatics Year 1, Modile and web technologies (Full-time)
Web Technologies Year 3, Informatics and Computer Sciences (Full-time)
Web Technologies Year 3, Modile and web technologies (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
13:30 16:00 316 Lecture Web Technologies 23, 24, 25, 50
Wednesday
13:30 16:00 128 Lecture Introduction to Informatics 36, 37, 38, 39
17:15 19:00 128 Lecture Graduate Seminar 12, 13, 41, 42, 43
Type Year Publication
Доклад 2020
CompSysTech '20: Proceedings of the 21st International Conference on Computer Systems and Technologies '20, Association for Computing Machinery, 2020, 278 – 284.
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес, 2020, 251 с. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 8).
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 599 - 609.
Доклад 2020
CompSysTech '20: Proceedings of the 21st International Conference on Computer Systems and Technologies '20 , Association for Computing Machinery, 2020, 78 – 85.
Статия 2019
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 8, 2019, 4, 1484 - 1491.
Доклад 2019
19 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019 : Conference Proceedings, 28 June-7 July 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 19. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2.1, Sofia: STEF92 Technology Ltd., 19, 2019, 2.1, 25 - 32.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science a. Economic Publ. House, 2019, 135 - 144.
Монография 2019
, 2019, 88 с. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 4).
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна,  Варна : Наука и икономика, 2019, с. 78 - 85.
Статия 2019
Journal оf Communications Software аnd Systems (JCOMSS), Croatia, Split: Croatian Communications and Information Society in cooperation with the University of Split, FESB, 15, 2019, 3, 262 - 271.
Overview of all publications