University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Stanislav Plyakov PhD

Assoc. Prof. Stanislav Plyakov PhD

Assoc. Prof. Stanislav Plyakov PhD

3-106

stanislav_plyakov@ue-varna.bg

CV

Преподавател по "Физическо възпитание и спорт", "Пешеходен туризъм" и "Специализирани видове туризъм"

Office hours for students

Wednesday, Office 3-106: 10:00-12:00

Pending exam dates

15 Mar 2023, Office 3-106: 10:00-12:00

19 Apr 2023, Office 3-106: 10:00-12:00

Subject Year and Programme
Special-Interest Tourism Year 1, МХР (Full-time)
Special-Interest Tourism Year 1, МТСВ (Full-time)
Physical Training Year 1, МТСВ (Full-time)
Physical Education Year 1, СО (Full-time)
Physical Education Year 1, МУТ (Full-time)
Physical Education Year 2, СМД (Full-time)
Physical Education Year 2, ИКН (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
08:30 11:15 2-132 Lecture Special-Interest Tourism 311, 312, 314
Tuesday
08:30 11:15 3-201 Seminar Special-Interest Tourism 2 314
11:30 14:15 3-203 Seminar Special-Interest Tourism 1 311
14:30 17:15 3-208 Seminar Special-Interest Tourism 2 312
Thursday
15:30 18:15 3-301 Seminar Physical Training 314
Monday
13:30 15:00 СК-1 Seminar Physical Education 35
Tuesday
09:15 11:00 СК-3 Seminar Physical Education 16
15:15 17:00 СК-1 Seminar Physical Education 18
Wednesday
13:30 15:00 СК-2 Seminar Physical Education 37
Type Year Publication
Монография 2022
Варна : ФИЛ, 2022, 169., ISBN(печатно) 978-954-9741-50-6
Статия 2022
Спорт и наука : Научно-методическо списание, София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2022, 1-2, 145-159., ISBN(печатно) 1310-3393
Статия 2022
Кариери = Careers, Shumen : Konstantin Preslavsky University, 2, 2022, 1, 55-61., ISSN(онлайн) 2815-2786 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 316., ISBN(печатно) ISBN 978-954-21-1121-4
Статия 2022
Спорт и наука : Научно-методическо списание, София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2022, 1-2, 102-114., ISBN(печатно) 1310-3393
Статия 2022
Eastern Akademic Journal, Burgas : Miracle A Ltd., 2022, 1, 24-37., ISSN(онлайн) 2367-7384
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 270.
Статия 2021
Спорт и наука : Научно-методическо списание, София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2021, 1 - 2, 116-133.
Доклад 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30-31 окт. 2020 г., Варна, България , Варна : Наука и икономика, 2020, 360-366.
Доклад 2018
Туризмът и иновациите : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна, 14.09. - 15. 09. 2018 г., Варна : Наука и икономика, 2018, 454 - 464.
Overview of all publications