University of Economics – Varna

Assist. Prof. Tihomir Patarinski

Assist. Prof. Tihomir Patarinski

Assist. Prof. Tihomir Patarinski

tihomir.patarinski@ue-varna.bg

Online consultations

Each weekday, Online room link: meet.google.com/hmx-zqoc-twh, -

Type Year Publication
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 1, 214-221., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2021
Съвременният туризъм. Смарт решения за развитие на туризма в България в условията на Covid-19 пандемия, [12.11.2021, Колеж по туризъм - Варна] : Кръгла маса : Сборник с доклади = Contemporary Tourism. Smart Solutions for Tourism Development in Bulgaria in the Conditions of Covid-19 Pandemic : Round Table Conference Proceedings, Варна : Наука и икономика, 2021, 86-95 ., ISBN(печатно) 978-954-21-1101-6, ISBN(онлайн) 978-954-21-1101-6 / Линк
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 3, 165-176., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.36997/IJUSV-ESS/2021.10.3 / Линк
Overview of all publications